Waarden

Website sectie

Waarden kennen hun fundament in individuele en gemeenschappelijke emotionele ervaringen.

Waarden worden gevormd en gevoed door emoties en gevoelens.

Als mede-mensen delen we de ervaring van gevoelens en emoties. Via emoties en gevoelens ervaren we onze verbinding met elkaar.  Tegelijkertijd kunnen emoties en gevoelens de ervaring van een 'Ik' met zich mee brengen.

Emoties en gevoelens signaleren onze kwetsbaarheid. Het kan moeilijk zijn om zorgzaam en wijs met deze kwetsbaarheid om te gaan.

De wijze en liefdevolle omgang met, een bewuste waardering voor de universeel belangrijke, persoonlijke ervaring van emoties en gevoelens is dé waarde die voor mij binnen A Lot Of Complexity centraal staat.

 

 

 

Wees wezenlijk welkom

Verdiepingssessie Begaafdheid en Gevoeligheid, Emotionele Ontwikkeling.

Activiteiten

Publicaties

Testimonials

ontwerp en ontwikkeling soulcreatives