Positieve Desintegratie

Website sectie

In de theorie van positieve desintegratie zet de Poolse psychiater Kazimierz Dabrowski een psychologisch traject van persoonlijke ontwikkeling uit een. In zijn theorie stelt Dabrowski onder andere dat mentale gezondheid meer is dan alleen het elimineren van symptomen of het genezen van een ziekte. De vraag wat mentale gezondheid is, is een waarden-beladen vraagstuk. Daarnaast begrijpt Dabrowski emoties en emotionele prikkelbaarheid als doorslaggevend in persoonlijke, emotionele en morele ontwikkeling. Innerlijke conflicten worden in de theorie als bron van mogelijk positieve groei begrepen. Innerlijke conflicten kunnen aan de oppervlakte zichtbaar zijn als aanhoudende twijfel, besluiteloosheid, ambivalentie in gedrag en gedachten, of (bijvoorbeeld) frustratie. Wanneer dit aanhoudt, kan dit zich ontwikkelen tot een depressie, burn out, en gedragstendensen die al gauw negatief-problematiserend en pathologiserend begrepen kunnen worden. Binnen de theorie is er ruimte voor de vraag: wat betekenen negatieve emoties, welke groeimogelijkheden signaleren conflicten, wáárom worden bepaalde tendensen in gedrag en uiting als onaangepast, onwenselijk of als 'ziek' begrepen? Middel begrip van en voor het proces van positieve desintegratie, de groeidynamiek en mogelijkheden die Dabrowski daarin heeft uiteengezet, kan een positief-stimulerende kijk op conflicten worden geboden. Het proces van positieve desintegratie is een intensief proces en er zijn binnen dit proces vele varianten en minstens zoveel mogelijke hobbels, stagnaties, emotionele, intensieve moeilijkheden. Tegelijkertijd biedt Dabrowski's kijk een ontwikkelgericht begrip van en voor de ervaring, uiting en duiding van emoties.

Op deze link tref je een uitgebreide introductie.

Op Wikipedia staat tevens een prima introductie.

In dit interview ga ik dieper op positieve desintegratie in.

En via dit interview hoor je er meer over.

Daarnaast zou je via www.positivedisintegration.com & www.positievedesintegratie.nl verscheidende artikelen, blogs en presentaties kunnen raadplegen. 

Leer&ontdek-voldoening gewenst!