Coaching

Website sectie

De opzet van een intensief coachingstraject:

 • we starten met een kennismakingsgesprek van 1,5 tot 2 uur
 • je ontvangt een korte reflectie op het eventuele vervolg, met daarin de aandachtspunten en voorwaarden
 • als we inderdaad een vervolg geven aan het contact dan kiezen we voor losse sessies of een traject van 5 coachingssessies
 • je ontvangt bij akkoord van de voorwaarden de eerste oefeningen en we starten met inplannen van sessies
 • onderdeel van de coaching zijn oefeningen, op maat gemaakt, op het moment afgestemd en gericht op jouw persoonlijke onderzoeksvragen en ontwikkelwensen
 • je ontvangt leestips, kijktips en wordt aangemoedigd om actief en praktisch met de ontwikkeling aan de slag te gaan
 • als deel van een coachingstraject neem je eventueel deel aan een individuele verdiepingssessie, groepssessies, workshops en lezingen. Voor deelname betaal je geen extra kosten.
 • tijdens de sessies roosteren we tussentijdse evaluaties in, tijdens de vijfde sessie volgt de afsluiting van het traject of we formuleren een aanvullend vervolg met gepaste doelen

Investering

> 5 sessies van 2 uur, oefeningen, lees- en kijktips, tussentijds contact, deelname aan groepssessies, workshops en lezingen (na overleg)

Totaalprijs: 950 euro, exclusief BTW

> uurtarief: 95 euro, exclusief BTW

Wat betreft de kosten

 • Coaching wordt vaak vergoed door werkgevers. Misschien is het daarom een goed idee om dit met je werkgever te overleggen, en te bekijken welke mogelijkheden er voor jou gelden.
 • Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben dan vergoed je verzekeraar wellicht de kosten van het coachingstraject, mits je deze gebruikt voor heropvatting van je werkzaamheden.
 • Ben je zelfstandig ondernemer? Dan zijn de kosten die je voor coaching maakt aftrekbaar. Hetzelfde geldt mogelijk ook voor particulieren als zijnde "studiekosten".
 • Mocht deze opzet je aanspreken, heb je nog vragen of prangende suggesties, ontvang je met plezier lees - en kijktips, neem dan graag via deze website of via 06 12 22 42 45 contact op. 

 

 

Lees meer

Inhoudelijke toelichting op coaching

Onderstaande perspectieven op, dimensies van en contexten waarbinnen ervaring, betekenisgeving en ontwikkeling plaats kunnen vinden, komen binnen de intensieve coachingstrajecten van ALOC aan bod. Soms komen deze perspectieven en dimensies meer gedifferentieerd aan bod, soms meer vanuit samenhang, allen met als globaal doel om veranderingen op ontwikkelgerichte wijze te integreren en als waarde te leven.

Aangezien we vertrekken vanuit de actuele ervaring, is de startpositie (op welke coördinaten tussen onderstaande dimensies en perspectieven, zogezegd) van elk coachingstraject individueel en op maat gemaakt, en liggen ook de accenten binnen elk traject nét even anders. Bij elk traject besteden we primair aandacht aan het verhelderen van de huidige 'positie' en het bieden van de eerste focus op belangrijke aandachtsgebieden, van waaruit nieuwe veranderingen richting positieve groei worden gestimuleerd.

 • Van binnenuit : persoonlijke betekenisgeving krijgt veel aandacht: als proces, hoe persoonlijke betekenis herkenbaar, voelbaar en zichtbaar is, welke patronen hierin te herkennen zijn. We onderzoeken waarden en het emotionele 'fundament' daarvan, bevragen gedachtepatronen, belichten gevoelstendensen. Je leert jouw eigen emotionele vocabulaire kennen en verfijnen. Bewustwording van je actuele begripswijze, interpretaties, overtuigingen, wijze van verhouden tot thema's, omgang met conflicten en uitdagingen, en positief-constructieve verandering van negatief-problematiserende tendensen krijgen zorgzame aandacht. We schuwen het niet om confronterende of lastige vragen te stellen, en persoonlijke waarden worden tot op emotioneel ervaringsniveau onderzocht. Oefeningen zijn gericht op een intensiteits - en fantasievriendelijke kennismaking met de interne beleving, lichaamsbewustzijn, je persoonlijke creativiteit en persoonlijke betekenisgeving.
 • Ervaringsgericht: gedragspatronen en tendensen worden tevens bevraagd, ontdekt en waar passend omgebogen tot passende, prettige en constructieve varianten tijdens de coaching. Via reflectieve, associatieve en sociaalgerichte oefeningen oefen je met inzichten in jouw actuele verhouding tot ‘veranderingen’ op verschillende dimensies van ervaren, allen met en vanuit toepassing van ontwikkeling als waarde. Besproken conflicten en uitdagingen worden in de praktijk verder geoefend, en de praktijk biedt weer input voor de sessies en verslagen. Van jou wordt een pro-actieve houding gevraagd, de wíl tot ontwikkeling en het aangaan van de oefeningen. Emoties herkennen en leren reguleren krijgt ook veel aandacht binnen de trajecten. De praktijk krijgt een plek in een groter geheel van invoelen, en van begripsvorming en is tegelijkertijd oefengrond en streven voor daadwerkelijke, verdere ontwikkeling. Doorzettingsvermogen en inzet zijn hierbij onontbeerlijk, al blijkt in de praktijk vaak dat je hier meer van in huis hebt dan je wellicht initieel inschat, en daarnaast maakt positieve bemoediging intensief deel uit van de samenwerking.
 • Spiegelend en verbinding: een onderzoekende houding, en een emotioneel open, kwetsbaar erkennende, interactie wordt nagestreefd. De sessies gelden als positief-kritische voeding voor en metafoor voor de persoonlijke uitdagingen in de eigen ervaren praktijk. Vertrouwen in de vertaalslag en integratie tussen 'wat er buiten is' tot 'wat er zich binnenin afspeelt', tussen ‘wat is’ en ‘wat zou kunnen’, wordt zo gestimuleerd. Daarnaast wordt veel kunst, filosofie, psychologie en aanverwante stromingen aangesproken ter spiegeling en verdieping. Je huidige interpretatieve kaders worden zodoende belicht en herkend. Deze bronnen worden verder ter spiegeling, het versterken van gelegde verbindingen en als inspiratie gebruikt. Nieuwe inzichten, gelaagde begripsvormen, tolerantie van paradoxen en ambiguïteiten, actieve acceptatie; deze kwaliteiten en competenties worden via het zelf exploreren van vele kunstzinnige bronnen positief vergroot en verdiept.
 • Systeem en het grotere geheel: Het bewust leren herkennen van en kiezen voor omgevingen waarin en waarmee je naar wens en mogelijkheden functioneert en floreert, staat later in een traject centraal. Waarden staan niet op zichzelf en krijgen in actie en in contact met de omgeving betekenis, komen zodoende tot herkenbare uiting via (deels) gedeelde doelen. Je leert te herkennen dat en hoe je in een systeem en meerdere systemen past, wat jezelf mee brengt naar een systeem en een situatie toe, welke rollen je kan spelen, en hoe verandering wederkerig binnen je en buiten je om plaatsvindt en herkend kan worden. Invloed op de omgeving wordt (h)erkend, en verandermogelijkheden worden gaandeweg effectiever door je opgepakt.

  De samenhang tussen deze perspectieven komt aan bod. Primair door de actuele ervaring en betekenisgeving jou centraal te stellen, gaandeweg door ook de doelen te betrekken bij de bewust ervaren, interne veranderingen. De verschillende perspectieven worden binnen een ontwikkelgerichte, soms expliciet modelmatig begrip geplaatst, die afhankelijk van het specifieke ontwikkeltraject ook actief met je gedeeld wordt.