Colleges

Website sectie

ALOC verzorgt op eigen initiatief en op aanvraag colleges over o.a. persoonlijke ontwikkeling, emoties, emotionele ontwikkeling en het positieve desintegratie proces

Onderstaand tref je de colleges aan die in ieder geval op de planning staan in 2017.

*In 2018 staat de specialisatiemodule Positieve Desintegratie wederom op het programma, alsmede de kenniscolleges Begaafdheid, Zingeving en Mindfulness en Begaafdheid en Emotionele Ontwikkeling. 

Kun je niet tot 2018 wachten w.b. nadere verdieping in de TPD? Neem dan graag contact op via mail of telefoon, dan kunnen we de individuele studiemogelijkheden overleggen.

Ben je geinteresseerd in deelname aan een college of overleg je graag over de organisatie van een college op jouw universiteit, school, instituut of organisatie? Neem dan graag contact op via de website of via 06 12 22 42 45.

 

Specialisatiemodules en kenniscolleges bij Novilo Talentbegeleiding

Specialisatiemodule Dabrowski, de theorie van positieve desintegratie : klik graag op Lees Meer voor een uitgebreide toelichting

http://www.novilo.nl/assets/Studiegids-specialisatiemodule-Dabrowski-2016-2017.pdf

Kenniscollege Wijsheid : klik graag op onderstaande link voor een uitgebreide toelichting en aanmeldingsmogelijkheden

http://shop.novilo.nl/product/kenniscollege-wijsheid/

Kenniscollege Begaafdheid, zingeving en mindfulness: klik graag op onderstaande link voor een uitgebreide toelichting en aanmeldingsmogelijkheden

http://shop.novilo.nl/product/kenniscollege-begaafdheid-zingeving-en-mindfullness/

Kenniscollege Begaafdheid en Emotionele Ontwikkeling (2018)

http://shop.novilo.nl/product/kenniscollege-pilot-begaafdheid-emotionele-ontwikkeling/

Kenniscollege Begaafdheid, Zingeving en Mindfulness (2018)

http://shop.novilo.nl/product/kenniscollege-begaafdheid-zingeving-en-mindfullness/

 

Lees meer

Specialisatiemodule Dabrowski, de theorie van positieve desintegratie

- georganiseerd in samenwerking met Novilo Talentbegeleiding

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Als deelnemer heb je minimaal een HBO­denkniveau, ben je leergierig en heb je een duidelijke affiniteit met begeleiding van hoogbegaafde kinderen, adolescenten en volwassenen. In de praktijk betekent dit dat coaches, psychologen, psychotherapeuten, individueel begeleiders, en docenten doorgaans zeer geïnteresseerd zijn in deelname. De training is ook interessant voor ouders van hoogbegaafden, die hun persoonlijke kennis willen verdiepen en willen relateren aan voor hen actuele uitdagingen of die hun kennis willen faciliteren binnen een professionele setting zoals zorgverlening of onderwijs. Ten slotte sluit de module zeer goed aan bij de Gevorderdenopleiding. 

Inhoud 

In deze specialisatiemodule onderzoeken we welke positieve, constructieve betekenis Dabrowski’s gedachtegoed heeft voor begrip van persoonlijke, emotionele ontwikkeling en begaafdheid. We onderzoeken welke rol innerlijke conflicten hierbij hebben, hanteren daarbij de theorie en vullen dit aan met praktijkvoorbeelden. Middels (actueel relevante) theoretische verdieping, creatieve voorbeelden, en oefeningen realiseren we verdiepend begrip van het proces van “positieve desintegratie”. “Groei middels conflict” wordt kritisch onderzocht, desintegraties en integraties van verschillende types en niveaus worden verkend. De mentale, emotionele ontwikkeling van de begaafde persoon, in interactie met zijn of haar omgeving, wordt veelzijdig en in de diepte onderzocht. Niet het elimineren van symptomen staat voorop in het begrip en behandeling van sociaal­emotionele uitdagingen inherent aan persoonlijke ontwikkeling, maar de mogelijkheden tot positieve groei die verbonden zijn aan de complexiteit en intensiteit inherent aan begaafdheid.

Dag 1

Tijdens deze dag verkennen we de interpretatieve kader van de dominante benadering binnen de GGZ en het onderwijs. We relateren dit kader aan een breder maatschappelijk, historische en filosofische achtergrond. Voornamelijk zoemen we deze dag in op het concept positieve desintegratie, zodat we een stevig theoretische basis hebben van het “groei middels conflict” perspectief op persoonlijke ontwikkeling. We benaderen deze vragen en thema’s vanuit verschillende disciplines, zodat de deelnemers niet alleen op een echt verdiepende, maar ook speelse wijze onderzoeken en leren hoe positieve desintegratie en vergelijkbare groeiprocessen begrepen kunnen worden. De relevantie voor begaafdheid wordt actief betrokken bij deze kennismaking. De vragen die we behandelen zijn: Wat is “positieve desintegratie”, hoe kun je dit concept nader begrijpen? Wat is mentale gezondheid, en hoe wordt hier zoal naar gekeken? Welke grondslagen zijn er voor dit begrip? Welke relevantie heeft begrip van “positieve desintegratie” voor hoogbegaafdheidsdeskundigen of talentbegeleiders? Theoretische verkenning, met veel creatieve illustraties, en reflectie staan deze dag centraal. Deelnemers krijgen een praktijkoefening mee, inclusief een lees­ en kijklijst.

Dag 2

We beginnen de dag met een terugkoppeling omtrent de praktijkoefeningen. Vervolgens gaan we dieper in op het proces en de manifestaties van positieve desintegratie zoals deze zichtbaar en leesbaar zijn voor een begeleider. We kijken naar verschillende types van desintegratie, die positief dan wel negatief kunnen ontwikkelen. We onderzoeken eenlagige en meerlagige desintegratie. We kijken naar de uitingsvormen op gedrag, gedachten­ en gevoelsniveau. We leren psychische groeiprocessen vanuit een ontwikkelgerichte begripswijze te benaderen. We onderzoeken welke “groeikrachten” (dynamismen) Dabrowski onderscheidt, plaatsen dit in een actueel kader van wetenschappelijke inzichten en aanverwante theorie. We verdiepen de opgedane kennis middels creatieve voorbeelden en casuïstiek. Deelnemers gaan oefenen met het begrijpen van casuïstiek vanuit de ideeën en motivaties die in de theorie van positieve desintegratie centraal staan. 

De vragen die centraal staan hierbij: Welke verschillende types desintegratie zijn er? Wat is “het proces van positieve desintegratie”, en wat betekent “integratie” binnen dit ontwikkelmodel? Wat is het verschil tussen positieve en negatieve desintegratie, hoe herken ik de nuances, wat betekent “eenlagige” of “meerlagige” desintegratie, hoe herken ik dergelijke organisatievormen en ontwikkelingen? Welke groeikrachten heeft Dabrowski onderscheiden en hoe zijn deze te (h)erkennen? Wat is een “ontwikkelgericht begrip” van mentale gezondheid, en welke relevantie heeft dit voor het begrip van hoogbegaafdheid? Deelnemers krijgen een oefening mee om tussentijds te maken, geïnspireerd door praktijk dan wel literatuur. Ook deze dag krijgen deelnemers een lees­ en kijklijst ter individuele bestudering. 

Dag 3

Ook de derde dag beginnen we met terugkoppeling omtrent de gemaakte oefeningen. Daarna gaan we in op het begrip “ontwikkelingspotentieel” en bevragen wat dit inhoudt in Dabrowskiaanse termen, wederom met een actuele wetenschappelijke update en creatieve illustraties. Deze dag staat verder de vraag centraal welke signalen van positieve desintegratie gerelateerd zijn aan het ontwikkelingspotentieel van een begaafd persoon. We onderzoeken met name of en hoe een begeleider ­ in referentie naar Dabrowski’s en aanverwante perspectieven – de expressie van ontwikkelingspotentieel op verschillende wijze kan herkennen. Denk hierbij aan de uitingen van “overprikkelbaarheden”. Daarnaast onderzoeken we hoe er vanuit deze herkenning ook een conceptueel kader dan wel begeleiding geboden kan worden om het proces van positieve desintegratie compassievol en gericht op autonomie te ondersteunen. We focussen ons hierbij op de relevantie voor hoogbegaafden (jong)volwassenen, de opgedane inzichten zullen echter ook veel handvatten bieden om de theorie van positieve desintegratie bij de begeleiding van kinderen te betrekken. Ook maken deelnemers deze dag een opdracht, die kort gedeeld zal worden aan het einde van de dag. Casuïstiek is hierbij het werkmateriaal. 

Eindresultaat

Leerdoelen: ­

Je begrijpt het proces van positieve desintegratie goed en verdiepend; ­

Je hebt stevige handvatten om verschillende vormen desintegratie te (h)erkennen binnen de praktijk van begeleiding; ­

Je herkent alledaagse manifestaties hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid, met name uitingen van overprikkelbaarheden (of “gevoeligheden”); ­

Je begrijpt en herkent (ontwikkelgerichte) conflicten, die zich gedurende sensitieve perioden binnen de persoonlijke­emotionele ontwikkeling voordoen; ­

Je hebt handvatten om de theorie van positieve desintegratie op het niveau van behandeling en relatie ‘begeleider – begeleide’ in de praktijk van begeleiding te gebruiken. Hoe herken je uitingen van innerlijke conflicten en hoe gebruik je Dabrowski’s visie om hier positief­constructief betekenis aan te geven? ­

Je hebt inzicht in je persoonlijke groeiprocessen als deelnemer, en hoe deze in verband staan met je rol als begeleider;

­ Je hebt een actueel, relevant begrip van Dabrowksi’s theorie.

Opleidingsduur

De opleiding bestaat uit een 3­tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen.

We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur.

Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd.

Op de volgende data zal de specialisatiemodule gaan plaatsvinden: ­

Dinsdag 31 januari ­

Dinsdag 14 februari ­

Dinsdag 21 maart

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers om te zorgen voor een maximale persoonlijke inbreng en interactie. 

Voor aanmelding, ga naar:

http://www.novilo.nl/basisonderwijs/opleidingen/studiegidsen/

In de studiegids staat een link naar de aanmeldingsmogelijkheid.