Professionals

Website sectie

Ben je professional en leef je deskundig op middels bewustwording van je persoonlijke ontwikkelprocessen?

Het aanbod van studiedagen en colleges is samengevat gericht op;

  • het stimuleren van de zelfstandige, creatieve en sociale begripswijze van deelnemers
  • het aanwakkeren van een bewuste, open en verbindende ervaring van en uiting van professionele taken, doelen, waarden en ontwikkelwensen
  • het centraal stellen van de relatie als ankerpunt voor duurzame samenwerking en expressie van waarden
  • het bevragen van gehanteerde aannames, regulier gebruikte concepten binnen het specifieke vakgebied, de verschillende disciplines, de relevante sector en de specifieke professie
  • praktijkervaringen en vakkennis te relateren aan geaccepteerde en in ontwikkeling zijnde normen en waarden, persoonlijk en professioneel
  • en het persoonlijk betekenis geven aan ervaringen, beroepsgerelateerde keuzes en het hebben van een sociale functie, het hebben van invloed en het ervaren van invloed

Deelnemers worden zich bewust(er) van hun overtuigingen, gedragspatronen, mens-beeld, waarden en weten dit zowel aan hun persoonlijke ervaring en praktijkervaring te relateren als aan hun ontwikkelwensen en concrete doelen.

Lees graag via de andere pagina's welke verdieping er in 2018 en 2019 mogelijk is.

Lees meer