Specialisatiemodule

Website sectie

Vanaf september 2019 kun je als professional wederom prachtige modules volgen. Wees welkom, het beloven groeizame, boeiende en inspirerende dagen te worden.

 

Creatieve begaafdheid 

Deze module draait om de volgende vraag: ‘Hoe kun je als begeleider (docent, trainer,coach, ouder..) creatief begaafde leerlingen optimaal ondersteunen?’ In deze module leren we over prettige, vrije en positief-stimulerende begeleiding van creatief begaafde leerlingen. We hebben aandacht voor verschillende faseringen en kenmerken van een creatief proces. Van valkuilen tot de faciliterende functie van inspiratie, van gefocuste aandacht en discipline tot de trots en verbinding die op het delen van de kunst kunnen volgen.

Een belangrijk aandachtsgebied hierbij is hoe creativiteit samenhangt met de emotionele ontwikkeling. Welke kwetsbaarheden zien we zoal bij creatief begaafde personen, wat kan de begeleider hierbij aan aanmoediging, steun en wijsheid bieden? Ook staan we stil bij de vraag hoe de expressie van creativiteit een stimulans tot emotionele groei kan zijn.

We leren hoe creatieve begaafdheid zich in de praktijk kan uiten. Welke kenmerken en zorgbehoeften zien we zoal?  We oefenen in het betrekken van kunst en creativiteit in je werk als begeleider. Daarnaast krijgt het actief oefenen met het betrekken van creativiteit in leertrajecten aandacht.

Ervaring van voorgaande cursisten:

''Mijn verwachting is volledig overtroffen. Ik heb veel geleerd over creatieve processen. En dat was precies wat ik zocht''.

"Ik verwachtte op scherp gezet te worden, maar kreeg een enorme boost en vertrouwen in het begeleiden van creatieve processen en het exploreren van mijn eigen creatieve proces."

"Fijn dat de training voorleeft hoe je zelf les zou kunnen geven uitgaande van wat de deelnemers zelf inbrengen!"

"Inspirerend en verbredend. Veel nieuwe invalshoeken. De afwisseling tussen theorie, oefeningen, het bespreken van mogelijkheden en het uitwisselen van ervaringen heeft mijn visie verbreed en een hoop handvatten, inspiratie en moed gegeven om direct mee aan de slag te gaan op school."

"Mooie, diverse module. Er wordt veel van je gevraagd maar dat leert je ook veel. Ik heb in mijn proces veel inspiratie voor mijn eigen praktijk opgedaan."

"Overtrof de verwachtingen. Ik heb veel nieuwe inzichten gekregen en woorden voor processen die ik eerder al wel kon zien, nu kan ik ze doorgeven."

> Lees meer over deze module via deze link.

Dabrowskiaanse Ontwikkeling

In deze specialisatiemodule onderzoeken we welke positieve, stimulerende betekenis Dabrowski’s visie heeft voor de begeleiding van begaafde personen en hun emotionele ontwikkeling. 

We vullen dit onderzoek aan met veel praktijkvoorbeelden. We analyseren casuïstiek om de groeidynamiek die Dabrowski uit een heeft gezet in zijn theorie te leren herkennen en begeleiden. Door middel van  theoretische verdieping, creatieve voorbeelden en wetenschappelijke aanvullingen realiseren we verdiepend begrip van zowel de theorie als het proces van positieve desintegratie. De emotionele ontwikkeling van de begaafde persoon, in interactie met zijn of haar omgeving, wordt veelzijdig en in de diepte onderzocht. Niet het elimineren van symptomen staat voorop in het begrip en begeleiding van sociaal-emotionele uitdagingen inherent aan persoonlijke ontwikkeling. Wél de mogelijkheden tot positieve groei, die verbonden zijn aan de complexiteit en intensiteit inherent aan begaafdheid.

Meer informatie lees je via deze link.

Bewust begaafd: intensiteit, mindfulness en zingeving

Tijdens deze specialisatiemodule focussen we ons op een drietal prachtige onderwerpen – begaafdheid, zingeving en mindfulness. We leren de onderwerpen afzonderlijk van elkaar én in samenhang kennen. 

Wat is mooier dan begaafde personen de draagkracht te zien ontwikkelen om hun creativiteit te verwezenlijken?

In deze module hebben we zorgvuldig oog voor hoe om te gaan met intensiteit, zoals deze vaak als kenmerkend voor begaafdheid wordt begrepen. Hier komt mindfulness om de hoek kijken. We begrijpen mindfulness mede als omgangsvorm met én ervaring van intensiteit. Mindfulness als praktijk is niet zozeer waardevol om intensiteit van beleving te verlagen of elimineren, wél om waarderend en zorgzaam om te leren gaan met intensiteit. Soms ook om intensiteit op ervaringsniveau op prettige, verwelkomende wijze te stimuleren. Alle met doel draagkracht te vergroten en draaglast te leren herkennen en begeleiden. 

Streven naar diepe zingeving benaderen we tevens als kenmerkend voor begaafde personen. Zingeving wordt begrepen als het hebben van een autonome én verbonden plek, zowel gevoelsmatig binnen de eigen ervaring als binnen een groter, maatschappelijk geheel. Zingeving leren we kennen als een te koesteren ervaring van intensiteit, een wijze van intens-zijn en intensiteit leven, die als zingevend wordt ervaren. Mindfulle zelfzorg en begeleiding bieden voortgaande zorg om zingeving intens te uiten, te ervaren en te delen. 

Bewust begaafd leven is zowel het onderhouden van balans als het assertief aangaan van groeidynamiek. We benaderen de drieluik herkenning van, omgaan met en expressie van intensiteit vanuit een filosofie over verbinding, samenhang en groei (zingeving) en werkzame praktijk en zorg (mindfulness).  

Om onderstaande opzet te verwezenlijken, gaan we tijdens de driedaagse actief aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen.

Meer informatie lees je via deze link.