Publicaties

  • Op zaterdag 25 mei vindt te Amersfoort de Studiedag Positieve Desintegratie: Begaafdheid & Ontwikkelspanningen plaats

  • Na twee uitverkochte, bovenal energieke edities van de studiedag 'Vrouw en Begaafd' organiseert Lotte van Lith op 12 oktober de studiedag 'Man en Begaafd', in samenwerking met Rob Huiskes. 

    Ditmaal staan we sensitief stil bij de persoonlijke ontwikkelingen van begaafde mannen. Daartoe hanteren we talrijke perspectieven en bovenal een vrije uitwisseling van ervaringen! 

  • Hierbij deel ik graag de mogelijkheid om een inspiratie-en-intervisie te volgen voor wie zich als begeleider (coach, trainer, docent, psycholoog, psychotherapeut..) verdiept heeft in positieve desintegratie.

    Tijdens deze studiedag verzorg ik in de ochtend een inspirerende uiteenzetting over een aandachtspunt uit het proces positieve desintegratie.
    Na de lunch werken we in groepjes met zelf-ingebrachte casuïstiek, die vanuit positieve desintegratie (en de daarin beschreven groeidynamiek) benaderd wordt.