Complexiteit en Intensiteit: studiedag 5-10

Tijdstip activiteit

Denk en verbeeld jij complex? In grove, grote lijnen en tot in detail, preciesepeterig, verfijnd en genuanceerd genuanceerd? Zie jij in en om je heen zoveel verschillen als overeenkomsten? Voel jij intens, in pieken en dalen, in óp en in néér? Heb je de neiging om bij verveling intens te gaan dagdromen, om alternatieve scenario’s van je actuele beleving en bezigheid te bedenken? Bedenk je veel creatieve projecten, geniet je bruisend van beeldende kunst, heb je een fascinatie voor vormen in de natuur, en denk je taal snel en associatief in beelden? Ben je verzot op beweging, maar blokkeert je ongebreidelde verlangen wel erg veel bewegingsruimte?

Zie je weleens tot zelfspot aan toe persoonlijkheid in objecten, stopt vitaliteit niet bij de mens als middelpunt van het bestaan, is symboliek droomachtig werkelijk voor je? Zie je beweging en continue verandering waar een ander een gestolde realiteit lijkt waar te nemen? Zie je 'de ander' als een stellige term waar je kriebelende ontkaderdrang bij voelt opborrelen? Ga je op in fijne texturen, zijn sommige kleuren werkelijk adembenemend en krijg je 't van andere schrikbarend benauwd?Ben je bewust waarnemer en waargenomene tegelijkertijd en snak je naar flow om eventjes, volledig op te gaan in ervaring?

Leef je tenminste part-time in het Abstracte, alwaar je jouw Idealen koestert en gevoelsmatig concepten beleeft? Als je muziek hoort, zie je dan een voorstelling, gedetailleerde film of ontwakende choreografie voor je? Ben je vanzelfsprekend gedreven tot leren en brengt deze ‘drive’ een intense groeidynamiek met zich mee? Is je geest wild van al het wíllen? Je lichaam rusteloos in afwachting van een zich ontvouwende levensloop? Of ervaar je juist intense kalmte, in acceptatie van ervaren levenslessen, en zou je de persoonlijke ontwikkeling hiertoe in breder kader willen vatten dan het zelfzoekende dat eerder je gerichte aandacht had?

Ben je geregeld in gesprek met jezelf en loopt dat niet zelden op een voortgaand dilemma uit? Ben jij reeds sinds kind-zijn zelf-reflectief en spiegel je deze ervaringen graag aan gelijkgestemden? Is jezelf-zijn bij tijd en wijle een evenzo complexe uitdaging als het je vertrouwensvol verhouden tot een alsmaar veranderde buitenwereld? Is je innerlijke leven dynamisch, ben je gevoelig voor subtiele veranderingen binnenin jezelf en buiten je om?

Zie je zowel de veelzijdigheid-in-een van een individu als de individuen in een collectiviteit? Gaat het je na aan het hart om beide te erkennen, niet voorbij te gaan aan diversiteit én verbinding volhartig te waarderen?

Als je angsten ervaar, zie je daar veel doem-beelden bij? Zie je onder spanning gauw, veel mentale beelden in ’t zicht springen? Is je affectief geheugen een rijkdom aan beeldende herinneringen? Zinnenprikkelt het leven je onverstoord tot overprikkeling, zou je liever vríj gevoelig door het leven gaan? Is leren onvermijdelijk maar is nee zeggen een onverbeterlijk zware taak?Is Ja zeggen tegen leven een imperatief en gaat deze levenslust met je benodigde rust aan de wandel?Zijn emoties zowel onuitgenodigde, luidruchtige gasten als diep gemiste motivaties? Voel je uitgebreid, denk je verbeeldend, zie je omvattend en lijkt dit alles bij elkaar "té veel?"

Wil je graag ontwikkelen maar voelt verandering bedreigend eng? Omwikkel je jouw wens tot ontwikkeling met gerechtvaardigde vermijding?

Sta jij nooit stil en zou jij daar graag stil bij staan?

Met andere woorden: ademt alles in en om je heen een toename van complexiteit, maar is de intensiteit die je daarbij ervaart op z’n zachts gezegd een uitdaging?

Op deze studiedag begrijpen, verbeelden en voelen we persoonlijke ontwikkeling als (toename van) complexiteit.

Toename van complexiteit is een veelbesproken en beschreven ontwikkeling, met name maatschappelijk.

Maar wat betekent dit – groei van complexiteit - op ervaringsniveau? Hoe ervaart een persoon deze toename? Met welke beleving, innerlijke conflicten en groeidynamiek gaat deze toename samen?

En, wat als je als persoonvanzelfsprekend ontwikkelt naar meer complexiteit, in je leven en in jezelf-zijn? Zoals een begaafd en sensitief persoon, nieuwsgretig naar creatieve, waardengedreven ontwikkeling in verscheidende levensgebieden.

Wat voor emotioneel beleven is hiermee verbonden? Hoe geef je in gedachten, op gedragsniveau en sociaal betekenis aan deze complexiteit? En welke emotionele groei wordt gevraagd om de toenemende complexiteit wijs en zorgzaam te dragen?

In deze groepssessie onderzoeken we op verfrissende en verhelderende wijze wat een toename van complexiteit op het niveau van ervaring betekent en hoe dit beleefd wordt. We begrijpen deze toename van complexiteit procesmatig en als intensiteit.

We bestuderen en erkennen de kansrijke groeidynamiek die een toename van complexiteit ook is, waaronder de daarmee soms gepaard gaande innerlijke conflicten.

Ontwikkelgerichte verandering is namelijk goed mogelijk en gebeurt niet zelden via bewustwording van innerlijke ruis, spanningen, conflicten en hobbels. We onderzoeken lagen van bewustzijn en bewustwording, en reduceren de complexiteit van menselijke, emotionele ontwikkeling niet tot een label of symptomenlijst. Toename van complexiteit in ’t moment én door de jaren heen komen beide aanbod. In de groepssessie krijg je daarom zowel verdiepend inzicht in als verhelderend overzicht van de groeidynamiek waarmee persoonlijke bewustwording plaatsvindt.

We bespreken tevens welke interventies in welke groeifase en bij welke ervaring passend zijn. De theorie wordt creatief en via casuïstiek geïllustreerd, de ervaring onderzoeken we middels oefeningen.

De kennis en inspiratie die je opdoet is zowel persoonlijk, relationeel als organisatorisch, op kleine schaal en op grote schaal, op begripsniveau en op ervaringsniveau, van meerwaarde.

We hebben ruim aandacht voor het sociaal-praktisch, zorgzaam en wijs omgaan met complexiteit als intensiteit.

Aandacht hebben we middels studie, ervaringsgerichte oefeningen en individuele en gezamenlijke reflectie.

Het overzicht en de inzichten bieden je stimulans om de eventuele pieken en dalen te stroomlijnen als ‘gevoelde beweging’ inherent aan persoonlijke ontwikkeling. En het complexiteits-perspectief maakt deze benadering zowel begaafdheidsspecifiek als, op natuur-kunstige wijze, mens-eigen.

En, last but definitely not least, we werken vanuit de aanname dat je jouw eigen leraar bent en kunt zijn, in en voor de processen die we Leven en ontwikkeling noemen.

Algemene Informatie

Locatie: Amersfoort, Hart van Vathorst

Datum: vrijdag 5 oktober

Duur: 09:00 – 17:00

Kosten: 145 euro ex. BTW

*Wie voor 1 augustus boekt, ontvangt 15 euro vroegboekkorting.*

Inclusief gezonde lunch, studiemateriaal (hand out, ervaringsgerichte oefeningen in de omgang met complexiteit en intensiteit, artikelen en leestips-op-maat) & eventuele nazorg via mail of telefoon

Maximaal aantal deelnemers: 15

Van de vijftien deelnemers kunnen er vijf meedoen tegen een gereduceerd tarief, te weten 50 euro ex. BTW. Heb je momenteel niet de financiële middelen om het gehele bedrag te betalen, dan bied ik je toch graag de mogelijkheid om alsnog deel te nemen en deze studiedag voor jouw zelfeducatie in te zetten.

De dag staat definitief ingepland bij aanmelding van 8 (vol-betalende) deelnemers. Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de sessie laat ik via mail weten of de sessie doorgang vindt.

Aanmelding: via lotte@alotofcomplexity.com. Vermeld daarbij graag je adresgegevens voor op de factuur en eventuele dieetwensen.

Als je gebruik wilt maken van de korting, vermeldt dit dan graag in de mail.

Neem gerust contact op (06 12 22 42 45) mocht je vragen of suggesties willen delen.