Vervolgworkshop Positieve Desintegratie 31-8

Tijdstip activiteit

*in navolging van een avondbijeenkomst c.q. introductie op positieve desintegratie*

Deze avond zoemen we nader in op de vijf ontwikkelniveaus uit de theorie van positieve desintegratie. 

Middels inzicht-biedende en inspirerende voorbeelden ontwikkelen we meer begrip van de groeidynamiek, via ervaring - & reflectiegerichte oefeningen krijgen we een levendig indruk.

Ontwikkeling herkennen we aan weerstand, frictie, onzekerheid, twijfels, innerlijke conflicten.. én via 'meebewegen', stroomlijnen en welkome dynamiek.

Zo leren we:

- Welke psychologische groeikrachten Dabrowski in zijn theorie heeft onderscheiden
- Signalen van emotionele groei mild te herkennen
- Groei bij jezelf op te merken, te waarderen en (met erkenning van idealen en ontnuchterend besef van kwetsbaarheid) te begeleiden

Nadien stuur ik verschillende, relevante lees - & kijktips toe.

Datum: Vrijdag 31 augustus.


We starten om 19:00 en eindigen rond 22:00.

Kosten voor deze avond zijn: 52,50 euro incl. BTW, koffie, thee, snack, studiemateriaal en eventuele nazorg in de vorm van mailcontact of specifieke informatie.

Bij minimaal tien aanmeldingen gaat de avond door. Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je per mail informatie over de voortgang.

Locatie:

Hart van Vathorst:

Angelinapolder 3

3825 LX Amersfoort


Aanmelden kan via: lotte@alotofcomplexity.com. 

Heb je vragen, suggesties, anderszins? Ik denk graag mee!

06-12 22 42 45

Groet en goeds,

Lotte

N.B. Voor begeleiders van hoogbegaafde (jong)volwassenen of voor personen die zich graag intensief ontwikkelen is de verdiepingsmodule Positieve Desintegratie en Zelf-coaching mogelijk meer passend.