Workshop Begaafdheid & Ontwikkelspanningen - Novilo Studiedag 7 maart 2019

Tijdstip activiteit

Sessie B. Begaafdheid & ontwikkelspanningen: een workshop in positieve desintegratie
door Lotte van Lith 

Een waardenbewust leven is voor veel begaafde personen geen optie, maar een randvoorwaarde voor zingeving. In hun gevoeligheid en gedrevenheid zijn begaafde personen zich er niet zelden pijnlijk van bewust als hun diepere waarden niet verwezenlijkt worden. Het is daarom belangrijk de praktijk van waarden actief te betrekken bij de begeleiding van begaafde personen. De theorie van positieve desintegratie biedt verhelderende en positief-stimulerende inzichten in dit proces van bewustwording. Innerlijke conflicten zijn binnen Dabrowski’s visie namelijk een uitnodiging tot zelfactualisatie. Spanningen zijn ontwikkelspanningen. Dit gaat verder en dieper dan de (weliswaar zeer verfrissende) herkenning van de “overexcitabilities”. Het gaat zowel over het vol accepteren van hoe het leven ís als het omarmen van hoe het leven zou kunnen zijn. Werkelijk intens durven leven en beleven, dat is kwetsbaar én getuige van begaafdheid-in-uitvoering. 

In deze workshop bestuderen we het proces positieve desintegratie doortastend, juist door specifiek oog te hebben voor de samenhang tussen emotioneel beleven en waardenbewust leven, tussen belichaamde beleving en abstract begrip, tussen geanimeerde verbeelding en bewust kiezen in het hier-en-nu. Via oefening en reflectie vertalen we theorie naar de begeleidingspraktijk. De workshop is specifiek interessant voor ervaren  begeleiders, die graag tot de kern van emotionele ontwikkeling doordringen om zodoende samen met cliënten ruimte vrij te banen voor de vervolmaking van creatieve projecten, een waardenbewust leven en talent.  Hoe begeleiden we begaafde personen op een wijze die hen werkelijk de psychologische vrijheid biedt om (nog meer dan) zichzelf te zijn? 

 

Zie voor meer informatie graag deze link.