Kenniscolleges

Website sectie

In samenwerking met Novilo verzorgt Lotte een aantal kenniscolleges voor talentbegeleiders. De colleges zijn ook op aanvraag op uw school of binnen uw organisatie te organiseren.

Registratie

Begaafdheid en Emotionele Ontwikkeling

Tijdens dit kenniscollege werken we met de volgende vragen:

1)    Wat is emotionele ontwikkeling? Hoe kunnen we emotionele ontwikkeling op een over – en inzichtelijke wijze structureren?

2)    Welke invloed heeft de complexiteit en intensiteit kenmerkend van begaafdheid op emotionele ontwikkeling? Hoe uiten complexiteit en intensiteit zich op emotioneel niveau en binnen emotionele ontwikkeling?

3)    Hoe kun je deze uitdagingen en deze ontwikkeling op een versimpelde, doch zorgzame en effectieve wijze benaderen, hoe kun je er compassievol mee omgaan?

Meer informatie lees je via deze link.

Creatieve Begaafdheid 

In dit kenniscollege deelt Lotte op toegankelijke wijze actueel onderzoek naar creativiteit.
Wat weten we vanuit de praktijk en vanuit recent onderzoek over het creatieve proces, over creatief begaafde personen en over de begeleiding van creatief begaafden?

Het creatieve proces


Uiteraard zijn er veel verschillende creatieve processen te onderscheiden. Lotte schetst een generiek inzicht in de emotionele uitdagingen van creatief werken, belicht mogelijke faseringen in dit proces en onderbouwt dit met wetenschappelijk verkregen inzichten. Tevens worden inzicht-biedende en inspirerende voorbeelden van verschillende kunstenaars besproken.

Creatief begaafde personen


Er zijn best wat inzichten en er is best wat kennis beschikbaar over kenmerken, gewoonten en zorgbehoeften van creatief begaafde personen. Lotte geeft een helder overzicht en relateert dit mede aan mogelijke kwetsbaarheden in het creatieve proces en de emotionele ontwikkeling.

De begeleiding van creatief begaafden


Tenslotte wordt er in het kenniscollege stilgestaan bij aspecten die binnen de coachende begeleiding van creatief begaafden van belang zijn. Wat kun jij als begeleider bieden?

Deelnemers gaan geïnspireerd op huis aan, met verhelderend inzicht, literatuurverwijzingen en suggesties voor de vormgeving van hun begeleidingspraktijk.

>Meer informatie lees je via deze link.

Begaafdheid, Zingeving en Mindfulness

Tijdens dit kenniscollege zullen we een begrip van begaafdheid verkennen waarbinnen zingeving centraal staat. Vervolgens bevragen we welke hobbels gerelateerd kunnen zijn aan ieders persoonlijke zoektocht naar zingeving en persoonlijke betekenisgeving aan ervaringen, uitdagingen en conflicten. Daarbij stellen we de vraag hoe deze hobbels van invloed zijn op de ervaring van zin en de toekenning van zin aan leven. We verkennen hoe “mindful” in het leven staan zich verhoudt tot deze hobbels, of en hoe deze levenshouding van positieve invloed kan zijn op de constructieve en flexibele omgang met conflicten, en de wens tot zelfactualisatie en autonomie die veel begaafde personen herkennen.

Deelnemers worden gestimuleerd om de perspectieven ook naar de actuele praktijk te vertalen, primair naar actuele persoonlijke ervaringen en vervolgens vertaald naar de praktijk van talentbegeleiding. Deze vertaalslag is erop gericht deelnemers aan het kenniscollege te motiveren de behandelde thematiek ook in contact met talent te delen en te leven.

>Meer informatie lees je via deze link.