Studiedagen

Website sectie

Tijdens studiedagen staan verschillende thema's en ontwikkelprocessen centraal. Ervaring, kennis, kunde en kunst komen samen. 

Zaterdag 9 mei 2020 Studiedag Man & Begaafd

We staan sensitief stil bij de persoonlijke ontwikkelingen van begaafde mannen. Daartoe hanteren we talrijke perspectieven en bovenal een vrije uitwisseling van ervaringen! 

Zie voor meer informatie graag deze link

Woensdag 27 mei 2020 Inspiratie-en-intervisiedag Positieve Desintegratie

Ben je geïnspireerd door de theorie van positieve desintegratie in je werk als begeleider (coach, therapeut, psycholoog, leerkracht, mentor, ervaringsdeskundige..)? Werk je als begeleider van begaafd-sensitieve personen? Op 27 mei organiseer ik een inspiratie & intervisiedag in Utrecht. De opzet is erop ingericht om elkaar open-onderzoekend en kritisch-waarderend feedback te kunnen bieden op de begeleidingspraktijk. Met de persoon(lijke ervaring) en de relatie als ankerpunten. Luisterend, bevragend en gul inspirerend.

Zie voor meer informatie graag deze link

Zaterdag 11 juli 2020 Studiedag Zingeving en Levensvragen

We onderzoeken wat zingeving zoal kan zijn, hoe we zingeving ervaren, en hoe we levensvragen een plek binnenin onszelf en binnen het contact met elkaar bieden. "Last but not least", benaderen we de grote vragen ook spelenderwijs. 

Zie voor meer informatie graag deze link

Zaterdag 22 augustus 2020 Studiedag Begaafdheid, Hechting en Emotionele Ontwikkeling

Wat betekenen begaafdheidsbekende gemeenplaatsen als "anders-zijn" en de behoefte aan "like minded" wanneer we oog hebben voor het thema hechting?

Zie voor meer informatie graag deze link.