Webinars & ...

De aankomende periode staan er een aantal creatieve en energiek verbonden webinars op het programma. Ervaring, kennis, kunde en kunst komen samen. Welkom!

 

Begaafdheid, Hechting en Emotionele Ontwikkeling

Zaterdag 28 november

09:00 – 12:30

Aandacht voor begaafdheid gaat vaak samen met aandacht voor een ervaring van 'anders-zijn'. Ook wordt het grote belang van contact met "like minded" of ontwikkelingsgelijken vaak benoemd. In het verlengde van deze gemeenplaatsen is het inzichtelijk om aandacht te hebben voor het thema hechting, de opbouw van duurzame, affectieve relaties met dierbaren (en al wat deze hechting symboliseert). Zowel in generieke zin is dit een veelzeggend thema - hoe hechten mensen zich sociaal en emotioneel? - als begaafdheidsspecifiek: welke uitdagingen en potentialen komen begaafde personen zoal tegen in hun levenslange beleving en ontwikkeling van hechting? Tijdens dit webinar bestuderen we alom erkende en meer recent geformuleerde inzichten rondom hechting. Zo verkrijgen we stevig zicht op of we herinneren ons waarom en hoe hechting zo'n vitaal aspect van sociale en emotionele ontwikkeling betreft. Daarnaast geven we aan de hand van anekdotes, onderzoek en praktijkervaring aandacht aan begaafdheidsspecifieke vraagstukken. We zien onder andere hoe de uiting van begaafdheid door hechtingsstijlen beïnvloed wordt, welke kwetsbaarheden hierbij kunnen spelen, maar ook hoe begaafdheid een gedrevenheid kan voeden om duurzame of scheppende verbindingen aan te gaan, desondanks en dankzij de alledaagse en existentiële conflicten die hiermee samen kunnen gaan. Deelnemers ontvangen nadien een referentielijst voor verdere studie.

Creativiteit en Emotionele Ontwikkeling

Woensdag 23 december

09:30 – 13:00

Welke emoties kom je zoal tegen in een creatief proces? Hoe hangen deze emoties samen met kwetsbaarheden, (overgangs)fasen en ontwikkelingen in een creatief proces? Welke stimulerende rol kan creativiteit in emotionele ontwikkeling spelen? Hoe is emotionele ontwikkeling zelf als een creatief proces? Hoe ververs je creatielust en koester je ontwikkeling van jezelf of iemand die je begeleidt op dit vlak? Inclusief leessuggesties, creatieve illustraties en veel inspiratie.

Positieve Desintegratie

Zaterdag 23 januari 09:30 - 13:00

Tijdens dit webinar nemen we een diepe duik in de positieve desintegratie theorie. We leren de basisconcepten zoals ontwikkelpotentieel, de vijf ontwikkellagen en de overprikkelbaarheden goed kennen, raken op creatieve en inspirerende wijze vertrouwd met Dabrowski's gedachtegoed, vullen dit aan met andere humanistische ontwikkelingspsychologie, oefenen met de ideeën aan de hand van voorbeelden, werkvormen en praktijkervaringen en ervaren ruimte voor onderzoeksvragen en reflectie.

Complexiteit, Intensiteit en Gedrevenheid

Woensdag 27 januari 09:30 - 13:00

Welk beeld en wat voor begrip van begaafdheid ontstaat er als we aandacht hebben voor de drie psychologische kwaliteiten complexiteit, intensiteit en gedrevenheid? Wat zijn de mogelijke kwetsbaarheden en hoe koesteren we deze kwaliteiten op vrijelijke wijze? We leren via creatieve illustraties, uit de praktijk ontsprongen voorbeelden en aan de hand van ingebrachte vragen. Deelnemers zien het ontwikkelpotentieel van intensiteit en relateren dit aan zowel menseigen als begaafdheidsspecifieke uitdagingen. Ook bestuderen we hoe de drie kwaliteiten gaandeweg de persoonlijke en professionele ontwikkeling in wisselwerking met concrete en psychologische uitdagingen tot uiting kunnen komen. Dit webinar is ook van meerwaarde voor pedagogisch en psychologisch begeleiders.

Begaafde Vrouw

Zaterdag 20 februari 09:30 – 13:00

In dit webinar hebben we aandacht voor persoonlijke en professionele uitdagingen van begaafde vrouwen. We bevragen ook wat "De Vrouw" zoal in de geschiedenis en als mythe heeft betekend en onderscheiden systemische invloeden op de ontwikkeling van begaafde vrouwen. Ook hebben we oog voor innerlijke conflicten, spiegelen we levenservaring en gedachtestromen aan ideeën van filosofen en intieme zelfreflecties. Inspirerende vrouwen komen aan woord, wat leren zij ons over begaafd vrouw-zijn en het aanwenden van kwaliteiten voor persoonlijke groei? Ook stellen we op scherp wie of wat de échte, échte, échte impostor is....Nadien ontvang je een referentielijst met inspirerend studiemateriaal.

Begaafdheid, Hechting en Emotionele Ontwikkeling

Zaterdag 13 maart

09:30 – 13:00

Aandacht voor begaafdheid gaat vaak samen met aandacht voor een ervaring van 'anders-zijn'. Ook wordt het grote belang van contact met "like minded" of ontwikkelingsgelijken vaak benoemd. In het verlengde van deze gemeenplaatsen is het inzichtelijk om aandacht te hebben voor het thema hechting, de opbouw van duurzame, affectieve relaties met dierbaren (en al wat deze hechting symboliseert). Zowel in generieke zin is dit een veelzeggend thema - hoe hechten mensen zich sociaal en emotioneel? - als begaafdheidsspecifiek: welke uitdagingen en potentialen komen begaafde personen zoal tegen in hun levenslange beleving en ontwikkeling van hechting? Tijdens dit webinar bestuderen we alom erkende en meer recent geformuleerde inzichten rondom hechting. Zo verkrijgen we stevig zicht op of we herinneren ons waarom en hoe hechting zo'n vitaal aspect van sociale en emotionele ontwikkeling betreft. Daarnaast geven we aan de hand van anekdotes, onderzoek en praktijkervaring aandacht aan begaafdheidsspecifieke vraagstukken. We zien onder andere hoe de uiting van begaafdheid door hechtingsstijlen beïnvloed wordt, welke kwetsbaarheden hierbij kunnen spelen, maar ook hoe begaafdheid een gedrevenheid kan voeden om duurzame of scheppende verbindingen aan te gaan, desondanks en dankzij de alledaagse en existentiële conflicten die hiermee samen kunnen gaan. Deelnemers ontvangen nadien een referentielijst voor verdere studie.

Begaafdheid, Relaties en Identiteit

Zaterdag 10 april 09:30 - 13:00

Welke uitdagingen kennen begaafde personen in relaties, van vriendschap tot geliefden? Óf en hoe heeft dit te maken met begaafdheidsspecifieke behoeften en intense ontwikkeling? Welke maskers worden er opgezet om de pijn van afwijzing te vermijden, welke stijlen van conflicthantering zijn er te herkennen? Hoe voelt het om maskers af te zetten, hoe leren we dit en welke groeikansen ontstaan er dan in relatie tot gelijk - maar ook ándersgestemden? Wat zijn boeiende levenslessen om te integreren in begrip en vormgeving van relaties? Hoe onderhouden we speelruimte voor autonome ontwikkeling én hebben we voldoende sensitieve aandacht voor dierbaren en de grotere sociale en natuurlijke leefomgeving? Welke aspecten van identiteit zijn belangrijk om te erkennen en herkennen zodat we deze ontwikkelen, ook door juist deze 'eigen' aspecten aan te spreken voor een grotere intimiteit met wie ons lief is? En hoe is intensiteit, zo'n vaak beaamde ervaringskenmerk van begaafdheid, zowel de "driving force" van eigenzinnige creativiteit als een beleving waarin we sprekend in contact met elkaar staan? Een webinar over thema's die zingevend aan het hart gaan, de kern van behoeften aan autonomie, intimiteit en gerelateerdheid raken.

Zingeving en Levensvragen

Zaterdag 15 mei 09:30 - 13:00

We onderzoeken wat zingeving zoal kan zijn, hoe we zingeving ervaren, en hoe we levensvragen een plek binnenin onszelf en binnen het contact met elkaar bieden. We doen dit aan de hand van filosofische reflectie, oefeningen, energieke interactie en veel creatieve illustraties.

Praktische Informatie

Deelname aan een webinar kost 55 euro inclusief BTW ( nota bene: tenzij reeds betaald via reservering van deelname aan een studiedag). Uiteraard houden we tussentijdse pauzes. Nadien ontvang je een uitgebreide literatuurlijst. Nota bene: houd bij elke webinar graag een pen en papier bij de hand.

Aanmelden kan via lotte@alotofcomplexity.com. Na aanmelding ontvang je de inloggegevens.

Een virtueel, hopelijk ook actueel welkom!

Zaterdag 19 december 2020 -  Studiedag Zingeving en Levensvragen

We onderzoeken wat zingeving zoal kan zijn, hoe we zingeving ervaren, en hoe we levensvragen een plek binnenin onszelf en binnen het contact met elkaar bieden. "Last but not least", benaderen we de grote vragen ook spelenderwijs.

Zie voor meer informatie graag deze link