Testimonials

 • Vroeger overkwam alles me. Ik voelde me niet begrepen en ik wist niet waarom anderen zo anders reageerden op situaties dan ik verwachtte. Lotte liet me zien dat zowel mijn gedrag als dat van anderen verklaard en voorspeld konden worden.
  Wanneer ik vertelde over wat ik had meegemaakt legde Lotte al luisterend de mechanismen en theorie uit, haast en passant. Ze leek me in zeer korte tijd heel goed te kennen waardoor ik al snel openhartig durfde te zijn. Vanaf het moment dat ik me realiseerde dat ik voorspelbaar gedrag vertoonde kon ik bewuster omgaan met de uitdagingen die ik had. Zelfkennis en bewustzijn. geluk en verdriet om wat geweest is wisselden elkaar in snel tempo af. Ik kon zelf weer verantwoordelijkheid nemen en de wisselwerking met de mensen om me heen positief beïnvloeden. Wat een rijkdom te weten hoe je patronen kunt doorbreken!

  A.V. over een intensief coachingstraject
 • "Op creatieve en multidisciplinaire wijze heeft Lotte van Lith met haar werk al honderden begaafde personen weten te bereiken. Met haar verdiepingssessies, waarbij hoogbegaafde volwassenen meer zicht krijgen op hun eigen talenten en vaardigheden, maar ook in de eventuele implicaties die dit heeft op hun functioneren. Zij stimuleert eigenwaarde, zelfvertrouwen en ontwikkelingszin. Omdat Lotte haar
  kennis durft toe te passen op haar eigen ervaringen, toont ze zich kwetsbaar en toegankelijk.
  Daardoor biedt zij haar klanten een spiegelend kader waarbinnen zij hun zelfafwijzing op duurzame
  wijze kunnen vervangen door een oprechte kijk op zichzelf. Hiermee faciliteert zij de benutting van
  hoogbegaafd talent. Voor veel mensen heeft zij de beleving en herkenning van complexiteit aangewakkerd, wat het leven voor hen juist eenvoudiger en vooral leefbaarder maakte. Zij inspireert en motiveert. Lotte wordt vaak gevraagd als spreker op bijeenkomsten over hoogbegaafdheid en op het gebied van de Theorie van Positieve Desintegratie. Vanuit onder meer die invalshoek kan hoogbegaafdheid worden herkend, erkend en ingezet binnen de werkomgeving. En om die reden is Lotte van Lith genomineerd voor een Mensa Fonds Award in de categorie Werk." 
   

  Mensa Fonds Jury- Award in de categorie Werk 2016
 • Mijn samenwerking met Lotte kwam tot stand nadat ze mij als singer-songwriter had zien optreden en mij daarna uitnodigde om mijn muziek tijdens haar studiedagen te komen spelen. Alsof het zo had moeten zijn, want ik was net zelf begonnen met mijn zoektocht op het gebied van begaafdheid/hooggevoeligheid. Ik herinner me hoe mijn hoofd overliep van de inspiratie en nieuwe denkbeelden toen ik terug naar huis ging na mijn eerste bezoek aan Lotte’s studiedagen. Aan de hand van Dabrowski’s Theorie van Positieve Desintegratie reikte Lotte allerlei mechanismen en verklaringen aan die het ene na het andere spreekwoordelijke deden laten vallen. Dit is een erg positieve en opbouwende theorie, die negatieve opvattingen en (zelf)beelden als het gaat om begaafdheid op een knappe en -gevoelsmatig- juiste wijze weet om te buigen. Het kan niet anders dan dat je een stukje positiever bent over jezelf aan het einde van de studiedag. De theorie is erg compleet: geen enkel aspact van het mens-zijn of van menselijke intelligentie wordt over het hoofd gezien: van emoties, sensualiteit, sensitiviteit, artisticiteit, cognitieve vermogens…alles komt aan bod. Door middel van voorbeelden uit de kunst (fragmenten uit cabaretvoorstelling, poëzie en later dus ook mijn muzikale bijdrage) illustreert Lotte op een vrolijke of juist indringende wijze hoe deze mechanismen zoals beschreven in de theorie van Dabrowski hun weerslag hebben op het dagelijks leven van een begaafd persoon. Maar Lotte spreekt ook uit eigen ervaring: vanuit haar persoonlijke verhaal. En ook is duidelijk voelbaar dat ze veel ervaring heeft op het gebied van coaching van begaafden en daardoor een breed referentiekader heeft opgebouwd t.a.v. dit onderwerp. Enerzijds is Lotte’s aanpak gestructureerd en wetenschappelijk onderbouwd, anderzijds laat ze veel ruimte over tijdens haar studiedagen voor de inbreng van haar eigen associaties en die van de deelnemers. En dat is erg prettig: dit zorgt voor een mix tussen theorie waar aan kan worden vastgehouden en verder over kan worden nagedacht (ook nog ver na afloop van de studiedag) en anderzijds omdat het delen van de persoonlijke ervaringen en herkenning zo ontzettend belangrijk zijn voor deze doelgroep. De studiedagen bestrijken ongeveer zeven uur. Dat lijkt wellicht lang, maar die tijd is echt nodig om de diepte in te kunnen gaan en blijkt in de praktijk precies lang genoeg te zijn, weet ik omdat ik de studiedag nu al vaak mee heb mogen maken. De kleine groep deelnemers (zeven tot vijftien mensen) geeft deelnemers de gelegenheid om ook voldoende met eigen inbreng en vragen aan bod te komen. Kortom: de studiedagen van Lotte staan bol van de informatie en inspiratie waar de deelnemers ongegeneerd zo veel uit kunnen trekken en peuteren als ze zelf willen!

  Jessica van Deursen, Beeldend kunstenares, Muzikante, Docente, Arty Farty Life
 • Lotte is snel van begrip, energiek en heel nieuwsgierig. Ze maakt onverwachte dwarsverbanden, en heeft een creatieve kijk op persoonlijke en analytische vraagstukken. Hierbij is zij sociaal geëngageerd en vraagt zij door waar anderen stoppen. Ze is gedreven in haar werk als coach, en slaagt er in om zowel inhoudelijk als procesmatig complexe inhoud goed en effectief over te brengen. Dit doet ze met veel humor en met veel diepgang.

  Syreeta van Amelsvoort, Recruiter
 • Ik heb bij Lotte een aantal individuele coachingssessies gevolgd waarin ik zeer waardevolle inzichten heb opgedaan. Lotte heeft mij geholpen mijn uitdagingen duidelijk voor ogen te krijgen en tegelijkertijd praktische en concrete tips aan de hand gedaan om echt iets te veranderen. Ze luistert met volle aandacht en reflecteert voortdurend op het gezegde, waarmee ze een wereld aan nieuwe perspectieven aanreikt. Lotte is vanuit haar ervaring en brede kennis in staat een rake inschatting te maken van wat nodig is om mensen een stapje op weg of verder helpen. Of het nu een boektip is, een reflectieoefening of een suggestie voor een activiteit, Lotte slaat de spijker op z'n kop. In haar sessies creëert ze een sfeer van vertrouwen en verbinding, wat ervoor zorgt dat die onderwerpen aan bod komen die er echt toe doen.

  Linda Kaput
 • This recommendation is special, as it concerns one of the most gifted and special people I have—and will—ever meet: Lotte van Lith.  Lotte and I have a long and profound history, going back as far as 2010. In these years, our personal and academic interest in Personality development and giftedness fueled our many shared activities, which included, among others, a coaching company, various workshops and seminars, and some published work. Although Lotte now spearheads her own coaching company, I eagerly try to stay informed about her large number of groundbreaking activities. 

  Lotte’s unique Personality almost defies the idea of writing her a recommendation. This is, first, because recommendations traditionally comment on a person’s vocational life. But for Lotte there hardly is such a thing as ‘vocational life’. There is only Life itself, and it has to be lived intensely and meaningfully, regardless of any vocational settings or incentives. Hence, to describe Lotte’s work, her coaching and her research is to describe Lotte herself, her pervasive curiosity and inquisitiveness, her creativity and will to make a difference, and her authenticity and autonomy. Indeed, Lotte’s intrinsic motivation and Personality shine through in her every undertaking, and she will wither if they are quelled. 

  The second irony in writing Lotte a recommendation is that recommendations traditionally outline a specific personality profile with inherent strengths and weaknesses. But Lotte’s capacity of self-regulation and self-determination easily thwart such an effort. She is far too meta and too self-aware of her Personality and developmental path to be captured accurately by a narrow set of adjectives. It is no coincidence, then, that also in her work Personality development and giftedness take center stage. She embodies the very intellectuality, emotionality, imaginativeness, sensuality and drive that characterize giftedness. This makes Lotte a true polymath, able to excel in almost everything she sets her mind to, if necessary as an autodidact. 

  A static summary of this vortex of potential is bound to be inadequate. Suffice it to say that Lotte is a profoundly intelligent, deeply empathic and vastly complex person. She has radically transformed many people’s lives through her coaching, workshops and presentations, and deeply inspired many others. She has encountered an extensive array of institutional boundaries and always managed to come out stronger. Her interdisciplinary, innovative mindset is bound to instigate paradigm-changing contributions. These and various other qualities are recognized by many, as is evident from, for example, the sponsoring she received from the Dutch Mensa foundation to further her studies and disseminate her ideas on personality development at the International Dabrowski Congress (2014). 

  All in all, I wholeheartedly believe Lotte van Lith will help change this world for the better. 
   

  dr. Maarten Wubben, Freelance Writer, Teacher, Psychologist
 • Ik heb nu al een paar keer deelgenomen aan de workshops van Lotte. Het is interessant te zien hoe het gelaagdheidsprincipe van Dabrowski centraal staat, een kentering in het gemeengoed der gedachten, waar ik me helemaal bij thuis voel. De constellatie van een kleine groep zorgt voor diepgaande interactie omdat er tijd is om de gedachten en gevoelens als participant in te brengen, wat dikwijls tot herkenning en/of mooie verbindingen leidt. Ik laat me graag voeden door deze workshops.

  Bob Peeters over deelname aan workshops
 • Op vrijdag 13 mei van 9:30 uur tot 14:30 uur kwamen drie mannen samen bij Lotte van Lith in Utrecht. Lotte had een Verdiepingssessie georganiseerd rond het onderwerp Begaafdheid en Gevoeligheid. Ik kende Lotte niet, maar omdat ik geïnteresseerd was (en nog steeds ben) in het onderwerp en de werkvorm me aansprak heb ik deelgenomen aan wat een bijzondere (mid)dag werd.

  Hoe verschillend de deelnemers waren en hoe anders de levensposities van ieder in elkaar staken, toch was er op vele niveaus een voortdurend uiten, zoeken en vinden van de kenmerkende uitdagingen, tegenslagen en overwinningen op het gebied van het complexe veld van de persoonlijke gevoelens in de sociale context, waarbij de eigen, meer dan gemiddelde begaafdheid nu eens een hinderpaal dan weer een hulpmiddel bleek te zijn.

  In dit kleine, selecte gezelschap voerde Lotte op gepaste wijze het woord, met heldere voorbeelden die vaak van een zeer persoonlijke aard waren. Het onderlinge vertrouwen en dus ook de effectiviteit van de gesprekken en de “meeting of the men” had daar veel baat bij. De “levende biografie” van een ieder is, voor zover die gedeeld kon worden in dit toch wel korte tijdsbestek, een echte stimulans geweest om ook de eigen worstelingen en overwinningen te relativeren of in ieder geval in een ruimer perspectief te gaan zien.

  Omdat je van elkaar intuitief weet dat je omgaat met complexe vraagstukken, maar dat complexiteit geen belemmering is, kon zowel de individuele begaafdheid als ook de individuele gevoeligheid herkend en een iets betere plaats gegeven worden. Een verdieping naar boven, door samen te delven. Lotte wist waar en hoe te graven. De rest moet je zelf doen. En dat wil je ook. In een eventueel opvolgend individueel consult kan gewerkt worden aan een verdere verdieping.

  Ed, deelnemer aan een verdiepingssessie
 • Mijn naam is Valerie, ik ben een psycholoog en ik heb ruim een jaar lezingen bij Lotte van Lith gevolgd, met veel interesse voor de theorie van Positieve Desintegratie, geformuleerd door de Poolse psycholoog en psychiater Kazimierz Dabrowski, wat Lotte haarfijn en scherp tot de verbeelding en mogelijke toepassing ervan uitlegt en praktiseert. Dit doet ze met hoogst kwalitatieve illustraties, waaronder de meest prachtigste en actuele korte filmpjes, eigen zeer goed onderlegde begrip van de theorie, een authentieke verwoording ipv enkel theoretisch, en voorbeelden voor toepassingen voor in de praktijk. Lotte haar omvangrijke persoonlijkheid, waar ik een poging van zal doen dit nader toe te lichten heb ik als zeer inspirerend en motiverend ervaren. Ze straalt een compleet gevoel met zichzelf en geinteresseerden uit. Ze kan je makkelijk opvangen, ondersteunen, wanneer je bijvoorbeeld zelf even niet uit je woorden komt, en weet altijd weer de leiding en beoogde doelen met te behalen. Ondanks de complexiteit van de theorie kan ze dit in een kleurrijke notendop uitleggen. Haar persoonlijkheid is de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Oefening is nodig voor een diepgaander begrip. Ze vernieuwt zich voortdurend in haar handvatten om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen en zodoende vooruitgang te boeken met wat je wilt bereiken, met cliënten, werk, levensvisie, en andere belangrijke levenszaken. Onmisbaar en ook zeer prettig vanwege de gelijkgestemden die je in haar lezingen tegenkomt. Ze creëert vrijwel direct een open en prettige sfeer op basis van goed vertrouwen, waardoor je je meteen op je gemak voelt. Ze reageert emphatisch op de gevoelens en vragen van haar cursisten en geeft daar ook een betekenisvolle reactie op. Waarmee je echt verder kan, anders tegen problemen aankijkt en direct de energie door je lijf voelt stromen om je zaakjes efficienter op orde te brengen. Ze heeft denkt in oplossingen en ze vindt dit vooral prachtig om te delen. Professionals en geïnteresseerden die interesse hebben voor een zeer menselijke (uiterst begripvolle) kijk op psychische klachten en problemen kunnen hun hart ophalen in de ont-moetingen met Lotte van Lith. Wat ik persoonlijk nog het mooiste vind is haar energieke houding, ze leidt een spontaan en bewogen leven, niet alleen haar woorden klinken je als muziek in je oren, ze is in diep contact met haar hele lichaam. De theorie van de Positieve Desintegratie is dan ook niet alleen praten,,maar er is veel meer dan dat. Je ontwikkelt je op alle gebieden tijdens haar trainingen, waaronder werken aan je sensuele ontwikkeling, Lotte heeft namelijk een warme en vriendelijke uitstraling, een zachte en mooie stem, waardoor je aangemoedigd wordt deze kwaliteiten ook binnenin jezelf te gaan zien en ontdekken, dit zijn er maar een paar en het is voor ieder persoon verschillend waar hij of zij aan wil werken op zijn persoonlijke levensreis waar Lotte je zeer deskundig in bijstaat. 

  Valerie Schuling, Toegepast Psychologe
 • Lotte is een vlotte sympathieke spreker, ze slaagt erin om op een paar tijd de theorie van positieve desintegratie en overprikkelbaarheid die zo kenmerkend is voor hoogbegaafden heel tastbaar te maken. Door haar eigen persoonlijke verhaal krachtig en toch kwetsbaar te delen, zorgt ze voor een openheid. De helderheid en de eenvoud van haar verhaal maakten het veilig om mezelf erin te herkennen.
  Praktisch, heel menselijk, absoluut teruggebracht naar de essentie en direct toepasbaar om de worstelingen in mijn eigen levensverhaal te kaderen en om toe te passen in gesprekken met hoogsensitieve en hoogbegaafde coachees

  Kris van Hoof, executive leadership coach & trainer
 • I get a chance of getting to know Lotte when I was doing a postdoc at the Free University of Brussels. Lotte has a very profound understanding of high potential and sensitive people and their challenges of fitting into life. She is extremely knowledgable in her field and able to provide a compassionate space with her presence asking key questions that help people find their sense of power and choice again upon experiencing discomforts. She is extremely punctual, disciplined and professional and her ability to maintain a clear boundary between the client and the coach is a testimony of her deep understanding of her profession and her role. Finally, Lotte loves what she does and this love and passion come through in her authenticity, openness and realness. 

  dr. Shima Beigi, Resilience Scientist, Sustainability Consultant and Mindfulness Coach
 • "Ik was erbij en heb genoten. Fijn om met een groep mensen in ontwikkeling op pad te mogen zijn. We hebben kunnen leren, relecteren en delen in een veilige sfeer gekenmerkt door ruimte en oordeelloos luisteren. Ik ben me nu nog meer bewust van waar ik sta. Dankjewel Lotte!"

  "Ik was na gisteren helemaal opgeladen en weer een en al zin in het leven, ik had nieuwe dingen begrepen."

  "Heel erg bedankt voor de intense en verrijkende sessie vrijdag. Ik heb er enorm van genoten. Om te midden van een overaanbod van oppervlakkige en vaak louter competentiegerichte trainingen, verdiepende pareltjes te vinden is niet evident en ik ben blij dit pareltje te hebben gevonden. 
  Dit is echt jouw pad, en dat voel je. Die inzichten, die verbindingen, die authentieke ervaringen, die kwetsbaarheid in combinatie met die op groei gerichte mindset, de energie, het mooie verhaal met de prachtige beelden ... Heel erg bedankt! 
  Ook de groepsdynamiek zat heel goed." 

  "Dank je Lotte van Lith voor deze bewustwordende dag gister! De principes van de TPD [positieve desintegratie] landen steeds dieper. Het idee dat emotionele overbelasting triggers zijn tot groei en dus kansen zijn in plaats van muren is erg bevrijdend. Mooi om dit in een compacte, enthousiaste groep te delen en te ervaren!"

  "Gisteren volgende ik een inspirerende studiedag bij Lotte Van Lith. Zij heeft zich gespecialiseerd om de onderliggend theorie praktisch te ervaren en uit te leggen. Zo kwam de theorie goed in mijn beleving. 
  Wat al de deelnemers ook voelden was het gevoel van 'thuiskomen'. Allen hebben een zoektocht gehad om dit 'anders zijn' te begrijpen. De herkenning was een mooie onderlinge verbinding. Fijn om ook dat te ervaren."

  "Het was mooi om te zien hoe een gemeenschappelijk onderwerp een grote diversiteit van gedachten kon reflecteren, waarbij ideeën spelenderwijs ontplooiden en onderdeel uitmaakten van een geïntegreerd geheel. Het hoofdgedeelte van de oefeningen die mij zijn bijgebleven, is het beleven van prikkelingen en intensiteiten, waarbij de uitdaging was emotionele en gevoelsveranderingen te volgen, waar te nemen, er te laten zijn en vervolgens te beschrijven. Zodoende werd er ruimte gecreëerd voor relativering, erkenning en begrip voor deze gedachten en gevoelens. Allesomvattend: bewustwording en internalisering. Deze dag, uiteraard goed verzorgd met regelmatige pauzes en een smakelijke lunch, was voor mij een energieke, maar ook een energie vragende dag, die in mijn bewuste belevenis erg geslaagd was."

  Studiedag Complexiteit & Intensiteit
 • Anders en toch samen één!

  Een groot verschil tussen twee vrouwen.
  Qua leeftijd, leefwereld, interesse, gezinssamenstelling, Provincie, werkervaring, uiterlijk, gedrag, scholing, uitspraken, hobby’s, vrienden, woonomgeving, kennis en wijsheid, levensfases, en in anders zijn.

  Twee verschillende werelden die elkaar treffen waar de Theory of positive desintegration begint!

  Hier vinden we elkaar in innige diepe empathie en respect voor elkaar, het vieren van het voelen in iedere emotie die er bestaat.
  Zonder woorden weten wat we voelen.
  Spiegelend naar elkaar en hierin durven te groeien.

  Stimulerend opbouwend en van elkaar leren.
  Lotte inspireert mij, tot mijn grote verbazing inspireer ik Lotte:)
  In stilte kunnen genieten van de kleine dingen die het leven de moeite waard maken, heerlijk geurende theedrinken met de zon op je gezicht, voelen dat er energie stroomt. Elkaar aanvullen.
  Verbaasd zijn over nieuwe uitspraken of ideeën.
  Beide professioneel en kundig, werk en privé nauw verbonden met elkaar.

  Erachter komen dat we beide een natuurlijke verbinding voelen met de ideeën en het gedachtengoed van Dabrowski en dit willen uitdragen ieder op zijn eigen unieke manier, de één wat verder dan de ander.

  Maar beide met hetzelfde resultaat in een andere vorm.
  Dienstbaar voor de wereld, goedheid, in zijn geheel, geconstrueerde hiërarchie van normen en waarden, vanuit je eigen ik, handelen naar eigen authentieke persoonlijkheid, zorgen kunnen dragen en overzien, empathie, autonoom, zelfstandig, humor, vier het leven, tel je zegeningen, overzie, respectvol, natuurbewust onderdeel van natuur.
  Intellectueel. Emotioneel. Beeldend. Psychomotorisch. Sensueel.
  Enzovoorts maar allemaal Allá Dabrowski.

  Concluderend wil ik zeggen ANDERS MAAR TOCH SAMEN ÉÉN. In één klappen, Lotte en Anke begrijpen elkaar.

  Anke Vrancken
 • Bedankt Lotte! De Theorie van Positieve Desintegratie verwoord door de Poolse psychiater Dabrowski, is een bruikbaar model waarin op een genuanceerde wijze gezocht wordt naar een meerlagige ontwikkeling zonder zware classificaties en waardeoordelen. De kleinschalige zetting zorgde voor een mooie interactie tussen de deelnemers. Dit, in combinatie met de afwisseling tussen heldere theorie en de voorbeelden van muziek, literatuur en film, zorgt ervoor dat deze workshop mijn inzicht heeft vergroot.   

  Nick Everts, De autistencompaan
 • Tijdens mijn deelname aan verschillende workshops van Lotte viel mij haar enthousiasme en energie op. Waarbij Lotte goed blijft luisteren en mooie verbindingen maakt tussen haar onderwerp en jouw vraag/inbreng. Elke keer ben ik weer prettig gevuld met ideeën naar huis gegaan.

  Peter Tinselboer, Program/Interim Manager
 • Contact! Dat is het eerste woord waaraan ik moet denken wanneer ik Lotte probeer te karakteriseren. Een woord dat enerzijds rechtdoet aan haar betrokkenheid, maar ook weer veel te simpel lijkt in relatie tot haar gelaagdheid. Toch kan ik geen beter woord bedenken.

  Lotte staat in contact met haar gesprekspartner(s). Tijdens de twee sessies die ik mocht bijwonen, een individuele en een sessie in een kleine groep, is me opgevallen dat Lotte echt luistert. Haar reacties zijn treffend en getuigen van een razendsnelle inleving in de wereld van een ander. Ze begrijpt.

  Lotte staat ook in contact met haar innerlijke gevoel, is mede daardoor ook zeer goed in staat om te reflecteren op gedrag en taalgebruik van de ander. Ze voelt patronen feilloos aan en koppelt deze zeer treffend terug. Ze bevoelt.

  Lotte staat in contact met de wereld om haar heen. Niet alleen is ze in staat om in een gesprek te luisteren en aan te voelen, ze wisselt ook nog eens zeer makkelijk van perspectief om zaken in een andere conceptuele context te plaatsen waardoor ze nog begrijpelijker worden. Ze beleeft.

  Door volledig in contact te staan met zichzelf en de ander, is Lotte uitstekend in staat om vanuit haar passie voor de theorie van positieve desintegratie van Dabrowski te reflecteren op hetgeen ter tafel komt. De gesprekken over persoonlijke ontwikkeling, of ontwikkeling van persoonlijkheid, die op die manier tot stand komen zijn meer dan een dialoog. Het zijn geen uitwisselingen van reacties, maar er wordt in gezamenlijkheid aan nieuwe inzichten gebouwd. Elk gesprek met Lotte ontwikkelt zijn eigen persoonlijkheid.

  Rob Huiskes, Ontkader
 • Lotte van Lith heeft een techniek ontwikkeld om doortastend om te gaan met droge theorieën en saaie wetenschappelijke concepten. Ze wekt ze tot leven als literair karakter in haar eigen toneelstuk. TPD is zo?n karakter, de Theorie van Positieve Desintegratie, die werd ontwikkeld door de Poolse psychiater Kazimierz D?browski (1902-1980). En TPD heeft een druk gezin. Zijn kinderen zijn de vijf Niveau?s van Ontwikkeling en dan heb je nog een paar energieke nichtjes die hij de Overexcitabilities noemt. Ze spelen vaak samen. Zelf speelt de intense Lotte tegelijk de rol van schrijfster, wetenschapster en coach. Ze voert driehoekspeilingen uit op het bestaan. Haar kennis van het onderwerp heeft het niveau van werkelijk gezag.

  En dan heeft Lotte niet alleen een unieke studiemethode. Ook het uitleggen gebeurt op zeldzaam beeldende wijze. Dagboekfragmenten van Etty Hillesum, een lotgenote van Anne Frank, illustreren de ontwikkeling van een begaafd mens onder invloed van innerlijke conflicten (maar ze gebruikt net zo gemakkelijk de vroege brieven van Arnon Gr?nberg of de film Gomorra).

  Zyg Murach in een verslag over deelname aan studiedag
 • Chapeau, daar wil ik mee beginnen!

  De wijze waarop jij, Lotte, mij als toehoorder van je 'mini-college' over de Positieve Desintegratie Theorie van Dabrowski, aan zich heeft weten te binden, te betrekken en te inspireren vind ik bewonderenswaardig.

  Het is aan alles merkbaar dat je kennis van zaken hebt, je hebt een berg ervaring en de informatie die je overbrengt lijkt moeiteloos en met passie uit jou voort te komen. Je gebruikt persoonlijke voorbeelden die ontstaan zijn vanuit je persoonlijke kwetsbaarheid en maakt ze vervolgens als je kracht, iets wat mij zeer aanspreekt. Je brengt inspirerende kennis over en tegelijkertijd heb je een verfijnde interactie met de zaal.

  De theorie werd in een notendop aan ons, als toehoorders, gepresenteerd. Natuurlijk was de avond veel tekort en tegelijkertijd lang genoeg omdat het mag bezinken. Genoeg informatie om er nu verder mee aan de slag te gaan, een vervolgstap op termijn om dieper in deze theorie te duiken lijkt mij een logische stap. Lotte, dank je wel!

   

  Ria Soers, Zen InZicht, Boeddhistisch Geestelijk Verzorger i.o.
 • Ik schrijf graag, maar op social media is dat altijd een beetje technisch. Toch in mijn poging om mijn woorden recht te doen aan haar toewijding, begaandheid en professionalisme al dan niet zo gracieus geschreven zoals ik ze wel bedoel…

  Confronterend, zorgvuldig met andermans emoties en percepties; zo zou ik Lotte kunnen beschrijven. Ze pakt de problemen aan bij de wortel en transformeert die geniaal naar een positief teken, zodat deze bruikbaar worden. Hierbij wijst zij duidelijk de weg dat voorbij bewuste intellectualisatie gaat. Zij laat je zien wat je zelf niet direct van jezelf verwacht te kunnen erkennen en schat daarbij goed in op iemands eigenwaarde en biedt de ruimte en rust die benodigd is om te ontwikkelen. Zij kan uitstekend schakelen tussen verschillende golflengtes, hoe dynamisch en complex deze ook moge zijn en schept rust in de denkchaos. Ik kijk graag uit naar de sessies om er te zijn. Lotte is een schaars goed, een mooie persoonlijkheid en menig coach en psycholoog kan hier een voorbeeld aan nemen.

  Mike Kruimel
 • Ik heb tweemaal met plezier een workshop van Lotte over de theorie van positieve desintegratie gevolgd. Ze is enthousiast en sociaal vaardig. Ik vond het erg leuk hoe ze ook muziek en andere kunst betrok bij de workshop, zo kwam de theorie op een originele manier tot leven. Ik heb veel inzichten mee naar huis genomen en raad deelname aan een workshop zeker aan.

  Krista Soto, Service Delivery Manager
 • Lotte weet met haar fijngevoeligheid en heldere geest bijna ongemerkt 
  iets bij je in beweging te zetten, zorgt dat het vanbinnen weer gaat 
  stromen, dat je gevoed wordt met nieuwe inspiratie en verfrissende 
  ideeën.


  Ze is integer, invoelend en behoudt het overzicht. Lotte spiegelt, 
  reflecteert, geeft creatieve oefeningen en reikt je theoretische 
  achtergronden aan. Het is heerlijk samenwerken met Lotte.

  Dorothé Huijsmans
 • Beste Lotte,

   

  als ik je even terughaal, vrijdagavond vooraan. Tranen welde spontaan bij me op toen je vertelde dat toen je dertien was je ouders uit elkaar gingen. Voor me zag ik jouw gevoeligheid, dat fragment uit je verhaal liet me niet onberoerd.

  De diepte van je inzicht en de complexiteit van je thema tegenover je gevoelige uitstraling als persoon maakte een diepe indruk op me als combinatie.

  De hooggevoeligheid van iemand die zeer intelligent is: Een ontroerende combinatie. Menselijke kwetsbaarheid die bij een hoger IQ niet overstemd wordt door inzicht en verstand, maar waarneembaar aanwezig bleef tijdens je voordracht. Echter zonder dat de kwaliteit van de inhoud in je betoog daar onder leed.

  Je trok daarmee wel mijn aandacht, niet alleen naar de inhoud van je verhaal, maar ook naar de persoon daarachter, waardoor dat verhaal gebracht werd.

  Ik ervoer je daarmee als dubbel boeiend. Ik voel me in verlegenheid gebracht om hier uiting aan te geven, en hoop dat mijn reactie opbouwend blijft, zonder te persoonlijk te worden.

  Het is die uitstraling van die hoogsensitieve kant, die ik juist bij mezelf zou willen ontwikkelen. Dan juist in combinatie met die hoogbegaafde kant, zonder los te komen van die hoogsensitieve kant in mij.

  Dat beide kanalen gelijktijdig open kunnen staan, liet jij me zien. Kon ik dat maar zelf leren?

  Ik wil beide, maar dan graag ook gelijktijdig, zoals jij daarin voor mij even het voorbeeld was vrijdag.

  Bedankt voor wat je ons liet zien en wie je bent.

  Hartelijke groet,

  T.

  in navolging van deelname aan een interactieve lezing
 • "Lotte, de begeleiding die je mij hebt geboden in de richting van de talloze inzichten die ik heb verkregen in de afgelopen maanden is waardevoller dan ik ooit van tevoren had durven hopen. Mijn innerlijke
  wereld is multidimensionaal toegenomen en de verruiming van mijn perceptie van het leven is onvoorstelbaar veelzijdig. Terugkijkend op het beeld dat ik van jongs af aan van mijzelf had; als onbeduidend, bijna solitair, anders en daardoor minderwaardig en als beperkt inmijn kunnen, zie ik nu in dat ik zat opgesloten in een kooi bedraad met mijn eigen angsten. 

  De angst was mijn beschermer tegen het onbekende, het vormde een baken waarbinnen ik kon navigeren in de kunstmatige veiligheid van mijn zelfopgelegde gevangenschap. Met alle inzichten die ik kreeg naar aanleiding van onze gesprekken en jouw uitgebreide reflecties werden die angsten een voor een, en sommige simultaan opgeheven en durfde ik langzaam uit mijn vertrouwde kooi te stappen. En wat ik daarbuiten aantrof, in mijzelf, is pure sensitiviteit en een onophoudelijk groeiend gevoel van veiligheid; mijn eigen intuïtie. Ik had nooit verwacht dat ik de sleutel tot het gevoel van veiligheid zou vinden in mijn eigen gevoeligheid, al klinkt het retrospectief gezien alleszins logisch Afbeelding verwijderd..

  Mijn doel was altijd, al dan niet aangespoord door de buitenwereld, om meer zelfverzekerd te zijn. Mijn gevoeligheid minder op de voorgrond te laten komen, want dat zorgde er steevast voor dat ik uit balans raakte. Nu weet ik dat ‘zekeren’ niets voor mij is. Ik wil vliegend, zwevend en tuimelend door de onstuimigheid van sensaties, emoties en gevoelens bewegen want daarbinnen liggen de antwoorden op mijn vragen en de nieuwe vragen voor als de andere beantwoord blijken te zijn. 

  De natuurlijke cyclus van gevoelens als intense (zelf)twijfel, frustratie en verdriet worden, weet ik nu, uiteindelijk ook gevolgd door minstens zo intense gevoelens als passie, verwondering en euforie. En het allesverdrukkende gevoel van wanhopige eenzaamheid, dat nog net zo intens bestaat als anders, wordt nu ook afgewisseld door het bevrijdende gevoel met alles en iedereen in de kosmos verbonden te zijn. Door contact te maken met mijn intuïtie, waarvan ik de immense kracht zo lang heb ontkend, heb ik het vertrouwen gekregen dat ik de complexiteit van het volledige emotionele spectrum met al haar dimensies aan kan, aan mag en aan wíl gaan en daarmee richting kan geven aan datgene waaraan ik waarde hecht in dit leven."

  Melanie Beekman
 • Bij Lotte heb ik een persoonlijke verdiepingssessie, en daarna ook de verdiepingsmodule positieve desintegratie gevolgd. Nadat ik op haar website voor het eerst las over deze persoonlijkheidsleer, was ik onmiddelijk geboeid. Ik herkende het intense proces waar ik al jaren inzit, maar waar ik niet altijd woorden aan kan geven. Dat ik mijn proces opeens in een kader kon plaatsen, en van het idee dat er ook andere mensen zijn die hetzelfde ervaren, werd ik erg enthousiast. Tijdens de persoonlijke sessie en de groepssessies deed ik aan zelfonderzoek, zelfreflectie en zelfcoaching, en was er waardevolle uitwisseling op dat gebied tussen de deelnemers. Ook leerde ik hoe ik dezelfde technieken en wijsheden kon inzetten in mijn eigen begeleidingspraktijk als stemcoach. Dit alles onder de zeer betrokken begeleiding van Lotte, die liefdevol spiegelt en je uitdaagt om nét nog even wat dieper te kijken naar wat er écht speelt in je belevingswereld. Ze doet dit intuïtief en met veel fijngevoeligheid, gestoeld op een stevige theoretische basis en ondersteund met heel veel kennis. Dat Lotte het niet schuwt om soms kwetsbare episodes uit haar eigen leven te delen, draagt bij aan een veilige, vertrouwde en gelijkwaardige sfeer waarin ik me uitgenodigd voelde om persoonlijke ervaringen te delen. De originele manier waarop ze het proces van persoonlijke ontwikkeling daarnaast ook nog illustreert aan de hand van literatuur, video, muziek en creatieve opdrachten, maakte de sessies iedere keer weer tot een feestje waar ik van tevoren naar uitkeek, en bruisend van de inspiratie weer van terugkeerde.

  Verdiepingsmodule Positieve Desintegratie
 • De wereld van Lotte heeft voor mij veel van een Wunderkammer. Zo'n kabinet met talloze laadjes waarin het goed snuisteren is. Ze verscheen op het juiste moment, via de juiste weg op mijn pad. Net mijn Dabrowski aha-erlebnis achter de rug. Ze zette deuren voor mij open. Ze is bovendien fantastisch in feedback geven. Voor wie zelf graag op exploratie gaat, is Lotte de perfecte compagnion de route. Ze gaat je voor, wijst onderweg mooie, giftige en eetbare planten aan. Nooit oordelend, nooit pushy, wel wijs en vol ontwapenende humor. Serendipiteit zorgde weer voor een fantastische aanwinst. Ik blijf in de buurt. Het beste moet nog komen.

  Chris van Camp, schrijfster
 • Het is heerlijk om met Lotte samen te werken en van gedachten te wisselen over wat we in ons (werkend) leven tegenkomen. Ze is zeer sensitief, respectvol, oprecht, betrokken en onderzoekend. Wat ik zeer in haar waardeer is dat ze niets ‘vastpint’ en ook andere uitnodigt en insprireert om te onderzoeken en zaken in een ander licht te zien (met als gevolg dat ze tot bloei komen). Daarbij heeft ze ook nog heel snel in de gaten welke onderliggende emoties een rol kunnen spelen in de keuzes die mensen maken en weet dat liefdevol terug te koppelen. Een prachtig mens vind ik haar!

  Zenda Franssen, psychologe en coach
 • En daar ga je dan op een maartse dag in 2018 naar de Openbare Bibliotheek in Amsterdam waar Lotte een presentatie zou geven over het innemen en geven van ruimte.

  A lot of complexity! Nou, dat werd het zeker.

  Temidden van een levendige beweeglijke mensenstoet in een interactief ingerichte hal stond Lotte voor een groep mensen haar verhaal te vertellen. De ruimte was werkelijk vol prikkels, maar door het gebruik van koptelefoons en vooral door haar pakkende intensieve verhaal slaagde ik er in van het begin tot het eind geboeid te luisteren. Terwijl ik normaliter wel moeite heb met veel geluiden door elkaar heen was het nu geen enkel probleem.

  Dat kwam vooral door het authentieke, sprankelende en ongekend persoonlijke verhaal dat Lotte ons te bieden had. Met na afloop nog het aanbod om ons elektronisch nog de nodige informatieve aanvullingen te sturen. Waar ik graag gebruik van gemaakt heb!

  Lotte is een waardevolle aanwinst in HB land en ik verheug me er op nog veel en vaker van haar te mogen horen. Een sprankelend verfrissend geluid!

  Ineke Schouwstra, schrijver, jurist en ondernemer
 • Met Lotte vind je de waardevolle antwoorden op vragen die er toe doen. Ben je op zoek naar een lieve en bijzondere persoon, die haar vele capaciteiten in het werk stelt om jouw leven in een nieuw perspectief te plaatsen? Dan ben je bij Lotte aan het goede adres.

  Mariëlle Stokdijk, Onesta
 • Als je echt iets wilt weten over Dabrowski en bijvoorbeeld de overexcitabilities, dan moet je bij Lotte zijn. Je komt erachter welke diepgang echt achter de theorie van Dabrowski zit en de diepgang die je met Lotte kan vinden. Zij is een fijne, sensitieve en slimme vrouw. Ze volgt jou in je (ontwikkelings)proces wat jij nodig hebt om een stap verder te komen of wat je wilt weten. Ze luistert ook echt en geeft veel kennis. Het is soms complex wat ze vertelt en dat vraagt om even stilte of nog een extra vraag stellen. Ze staat hier voor open met begrip en zonder oordeel. Heel fijn om te mogen luisteren naar haar expertise!

  Sonja Morbé, WijsSein, www.specialisthoogbegaafdheid.nl
 • Mooie inhoud, theorie en lijst met strategieen voor in de praktijk. Inspirerend gebracht, dit is echt wat ik van een kenniscollege verwacht. Ik ging met een goed gevoel naar huis, geïnspireerd en gemotiveerd.

  Met lessen in creatief denken, wil ik (hoogbegaafde) kinderen graag laten zien hoe vindingrijk ze zijn. Voor mij was dit kenniscollege een toevoeging op wat ik zo graag naar boven wil brengen bij de kinderen. Ik ga het zeker inzetten bij de verdere ontwikkeling van mijn product. Nogmaals bedankt voor vandaag! Ik adviseer studenten om kenniscolleges van Lotte bij te wonen. De afwezigen hebben wat gemist! :)” 

  Lindy Jansen
 • De 1-op-1 sessie met jou was een hele fijne manier om eens even op hoofdlijnen "mijn leven vanuit groeiperspectief" te belichten, met mooie verdiepende inzichten en aanknopingspunten om mee verder te gaan. Het was prettig om daar even echt de tijd voor te nemen, zodat er ruimte ontstond om een hoger bewustzijnsniveau aan te slaan en daarin ook bepaalde patronen en terugkerende thema's te ontdekken. Fijn hoe je me hierop gericht bevraagd hebt en daardoor meer (zelf)bewust maakte. Ik kijk er met een heel goed gevoel en met een verrijkt (zelf)inzicht op terug. Heel erg bedankt daarvoor!

  Desirée Houkema, leerplanontwikkelaar SLO en specialist begaafdheid
 • Lotte van Lith is een cadeautje. In 2014 maakte ik kennis met haar in de diverse lezingen en studiedagen die zij organiseerde. In 2015 was Lotte mijn coach-aan-mijn-zijde in een sessie 'Wegwijs in jouw begaafdheid'. Daarin heeft ze me gespiegeld, bevraagd, erkend, herkend, gestimuleerd, ge?nspireerd, afgetast, verstevigd, ontlokt, bemoedigd, uitgenodigd, geïnterviewd, gedoceerd, verrukt, en alle andere passende energie- en inzichtgevende werkwoorden waar ik niet op kan komen. Ik ben zelf ook actief als coach en ik zoek ook regelmatig zelf coaches, docenten en mentoren op. Vanuit die beide kanten van de tafel heb ik gemerkt dat ik graag onderzoek en onderzocht word, waarbij ik het als beperkend en remmend ervaar als in projecties vertaalde onbewuste innerlijke belevingen worden geuit als 'pas'klare oordelen en oplossingen. Bij Lotte was ik daar niet bang voor. Ze is intelligent, sensitief, zintuiglijk, begripvol, creatief, autonoom en eigengereid en vanuit dat brede palet koppelt zij moeiteloos concrete waarnemingen van je gedrag, reacties, expressies e.d. aan een begrippenkader waarmee ze een structurerend perspectief cre?ert rondom jouw zijn. Een voedend feest van uitwisseling, waar Lotte vanuit haar zeeeeer uitgebreide kennis van en ervaring met persoonlijkheidsleer en emotionaliteit een onvermoeibare jongleur in is. Ik heb van Lotte geleerd om mijn innerlijke beleving niet onderdrukt of versimpeld te uiten, maar juist verfijnd en in samenhang. En op het moment dat ik me tijdens de sessie een beetje verveelde bij het doornemen van een 'rijtje', wist Lotte dat eerder dan ikzelf, stimuleerde ze me om dat te uiten en gaf ze ruimte om mijn richting te bepalen. Tot slot: ze is erg lief en gul, zoals het een goed cadeautje betaamt!

  Ilona Kuis over coaching tijdens de verdiepingssessie 'Wegwijs worden in jouw Begaafdheid'
 • Wat kijk ik terug op een mooie en inspirende tijd tijdens de
  verdiepingsessie Dabrowski bij Lotte van Lith. Een sessie waarin
  diepgang, snelle manier van denken, theorie van Dabrwoski gecombineerd
  met de praktijk van alle dag niet geschuwd werden. Voor mij was het
  een kleurrijk cadeau om zo stil te mogen staan bij de theorie van
  Dabrowski, mijn vragen en ideeën hierover te kunnen stellen en Lotte
  was voor mij een inspirerende sparring partner. Ik neem de input mee
  voor mijn eindopdracht en vele andere ideeën die op komen borrelen.
  Dank!! Het was voor mij een dag met een gouden rand.

  Eline van de Woestijne, bureau kleurrijk