Artikel: Inspiratie doet ertoe

Tijdstip activiteit

Onlangs schreef ik een artikel over inspiratie.

"Toen ik acht jaar geleden las over de theorie van positieve desintegratieontdekte ik hoe woord te geven aan persoonlijke ontwikkelprocessen die ik al sinds heugenis bij mezelf ervoer. Dabrowski’s visie op de creatie van een zelf via de desintegratie&integratie- groeidynamiek inspireert mij tot de dag van vandaag om conflicten als kans tot groeivreugde aan te gaan en om psychische klachten vanuit een ontwikkelgericht perspectief te benaderen. Mijn persoonlijke ervaringen kregen binnen deze theorie een groter geheel van zingeving en werden gevalideerd als zinhebbend en inzichtbiedend. Bovendien kon ik via deze ‘klik’ een verbinding met anderen aangaan, over thema’s die mij nauw aan het zorghart gaan. Sinds deze inspirationele ontmoeting met Dabrowski en de persoon die mij op zijn theorie wees, werk ik als begeesterde en bevlogen ondernemer, en heb ik mogen ervaren hoeveel moeiteloosheid in werk en leven kan ontstaan als het inspiratie is die je stuwt."

Lees via de onderstaande pdf graag verder.