In de media

Lotte interview

“Er zou sowieso meer aandacht moeten komen voor psycho-educatie in de opvoeding en op school [...]. Tenslotte is het een gedeelde verantwoordelijkheid om goed voor onszelf te zorgen. Dat vraagt natuurlijk een investering. Maatschappelijk vind ik het een belangrijk besef dat we, rijk en arm, allemaal emotioneel kwetsbaar zijn. Die kwetsbaarheid, hoe hyperindividueel ze in oorsprong ook is, werkt verbindend.”

In 2017 interviewde Chris van Camp Lotte voor een reeks over burn-out en positieve desintegratie in Apache magazine.

“Life is full of conflicts,” Lotte said. “If I reject those conflicts—and more specifically the emotions involved—I’m rejecting life. Life is this huge emotional pallet. Layered, dynamic, energetic, and highly valuable.”

Fragmenten uit het levensverhaal van Lotte en de daaraan gerelateerde waardering van de theorie van positieve desintegratie, gepubliceerd in Third Factor, het online magazine over positieve desintegratie

Afbeelding verwijderd.

 

 

In de bovenstaande video (een vragenloos-interview door denkbeeldhouwer Guido Crolla) poogt Lotte met andere woorden te verhelderen waarom uit stilte vanzelfsprekendheid voortkomt, en vertrouwen het middel en doel tot leren is.

In 2016 ontving Lotte met dankbaarheid en verlegenheid, als coach voor en spreker over begaafdheid, de Mensa Fonds Awards in de categorie Werk. Een moment om volop stil te staan bij alle prachtige ontmoetingen.  Het juryrapport lees je hier, ik deel 'm met licht giechelende trots!

"In de begeleiding van begaafde kinderen kun je deze verbeelding goed gebruiken, vindt Van Lith. ‘Basisvoorwaarde is een veilige en vrije omgeving’, benadrukt Van Lith. ‘En dat niets als vreemd gezien wordt.’  Praktisch gezien werken bijvoorbeeld open opdrachten, visueel werken, tekenen en het maken van collages heel goed.’ Van Lith omschrijft het als ‘leerprocessen die zich natuurlijk ontvouwen’. ‘Je hoeft een opdracht dan niet geheel voor te structureren of in te kaderen.’  Volgens haar werkt het juist als je er geen al te strak ingekaderde oefening van maakt. ‘Gewoon elkaar leren kennen, ontdekken welke beelden er in een leerling leven. En dan langzaam samen bekijken hoe die beelden zich verhouden tot de leerling persoonlijk en tot anderen, de cultuur waarin je leeft, enzovoort.’  Vooral de creatieve, emotioneel intense leerlingen hebben baat bij deze aanpak, meent Van Lith. ‘Deze kinderen hebben zo’n intens contact met hun binnenwereld, dat als je die binnenwereld niet buiten uitnodigt, je ze verliest. Als je dat contact met de binnenwereld interpreteert, en misschien zelfs afwijst, als dagdromen of gebrek aan concentratie, raak je het contact met de leerling kwijt. Iets dat zo belangrijk voor het kind is, mag gerespecteerd worden en uitgenodigd worden.’
‘Om dat te kunnen doen, is het noodzakelijk dat de leraar zichzelf leert kennen als persoon en als mens’, legt Van Lith uit. Ze licht toe: ‘Voor sommige gevoelige hoogbegaafde kinderen, ook al zijn ze jong, geldt dat je ze kwijt bent als je je als leraar niet kwetsbaar opstelt. Dan is er geen harde afwijzing, maar er is ook geen diep vertrouwen tussen leerling en leerkracht."

Priscilla Keeman interviewde Lotte voor het tijdschrift Talent. Het gehele interview is te lezen via een mail aan lotte@alotofcomplexity.com.

Afbeelding verwijderd.

Lotte van Lith in 'Mijn hoogbegaafde puber' over jongeren de vrijheid en ruimte geven om hun motivatie te onderzoeken: 'Een van de worstelingen die ik tegenkom in de begeleidingspraktijk, en wat heel erg raakt aan het creatief proces, is het aangaan van het proces van de vrijheid, van de onzekerheid, van de inspiratie opzoeken – zonder direct te weten waar dat toe leidt. Deze worsteling is natuurlijk, in brede zin, het leven. Voor groei van creativiteit is dat volgens mij juist een condicio sine qua non, echt een heel belangrijke conditie.
Ik heb in zekere zin het geluk ervaren, dat ik vanaf heel jonge leeftijd ben gestimuleerd om zelf de wereld in te wandelen en te onderzoeken. Om te voelen, te ruiken, te proeven, te ervaren, te duiden, verbanden te leggen. Ook van gekke verbanden werd niet opgekeken. […] Dit vraagt echter wel openheid van geest. Dat is gemakkelijk gezegd, niet per se eenvoudig geleefd. Het gaat om een levenshouding.'

Meer lezen? Bestel 'Mijn hoogbegaafde puber' via www.volliefs.nl

 

Afbeelding verwijderd.

"Het is een mooie uitdaging om de verbinding te maken tussen intellectueel begrip en het verfijnd opmerken van fysieke ervaring."

Adri van Binsbergen interviewde Lotte voor het tijdschrift Voor de Verandering