Lotte van Lith

Een aangenaam bezoek aan het digitale portaal van A Lot of Complexity (ALOC)! Ik ben Lotte en ik ben zowel de hoofdingang als de hoofduitgang van ALOC. 

In mijn leven en via de bedrijfsactiviteiten wens ik de universeel belangrijke, persoonlijke ervaring te eren, oprecht, assertief en zachtmoedig contact te maken, anderen en mezelf creatief te ontwikkelen en met toenemende mate onzekerheid voor lief en voor zeker te nemen.

Sinds 2010 verbind ik mij als levenscoach. De afgelopen jaren heb ik personen van 9 tot 68 jaar oud mogen bespiegelen bij o.a. het onderzoeken en doorvoelen van hun levensvragen, genuanceerd duiden van hun persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis, erkennen van sensitiviteiten, zorgvuldig omgaan met relaties, en herkennen van en expressie geven aan talenten. Het is een intensieve schoonheid om met anderen mee te mogen bewegen!

Daarnaast verzorg ik (op eigen initiatief, in samenwerking met opleidingsinstituten of op aanvraag) sinds 2011 presentaties, colleges en studiedagen over thema's als emotionele ontwikkeling en bewustzijnsprocessen. Via intensieve studie heb ik gespecialiseerde kennis opgedaan van positieve desintegratie en begaafdheid. De afgelopen jaren onderzocht ik tevens de rol van emoties binnen een creatief proces.

Sinds 2013 werk ik als referent voor wetenschappelijk onderzoek binnen de somatische en psychische geneeskunde. Ik vertegenwoordig hierbij cliëntperspectieven, en betrek daarbij de zorgpraktijk. Ook neem ik regelmatig deel aan panels, congressen en workshops. Daartoe werk ik samen met o.a. NPCF, Mind en Ikone. Binnen deze lijn ben ik tevens lid van de adviesraad KCVG. Het is prachtig om bij te kunnen dragen aan ontwikkelende erkenning van en inzichten uit ervaringsdeskundigheid. Ik heb specifiek aandacht voor de beleving van kwetsbaarheid en het faciliteren van autonomie binnen gezondheidszorg.

Daarnaast maak ik in 2019 een documentaire, staan op www.lottevanlith.nl blogs en verzorg ik met collega's uit het werkveld dit jaar een aantal prachtige evenementen.

Via de verschillende activiteiten realiseer ik idealiter waarden: compassie, helderheid van geest, spel, openheid, samenwerking & schoonheid. En onvermijdelijk creëer ik in interactie met: onzekerheid, eindigheid en beperking.
 

Ontwikkelgericht roddelen

“Er zou sowieso meer aandacht moeten komen voor psycho-educatie in de opvoeding en op school [...]. Tenslotte is het een gedeelde verantwoordelijkheid om goed voor onszelf te zorgen. Dat vraagt natuurlijk een investering. Maatschappelijk vind ik het een belangrijk besef dat we, rijk en arm, allemaal emotioneel kwetsbaar zijn. Die kwetsbaarheid, hoe hyperindividueel ze in oorsprong ook is, werkt verbindend.”

Vorig jaar interviewde Chris van Camp mij voor Apache, via het prachtig gelaagde portret zou je ook nader kennis kunnen maken.

In de onderstaande video (een vragenloos-interview door denkbeeldhouwer Guido Crolla) poog ik met andere woorden te verhelderen waarom uit stilte vanzelfsprekendheid voortkomt, en vertrouwen het middel en doel tot leren is.

 

 

In 2016 ontving ik met dankbaarheid en verlegenheid, als coach voor en spreker over begaafdheid, de Mensa Fonds Awards in de categorie Werk. Een moment om volop stil te staan bij alle prachtige ontmoetingen van de afgelopen jaren! Het juryrapport lees je hier, ik deel 'm met licht giechelende trots!

Wil je weten wat mijn gesprekspartners zoal van mij vinden? Ontwikkelgericht roddelen (ofwel, testimonials) vind je tevens op de website.  Daarnaast ben je van harte welkom om via andere wegen dan de onderliggende contact te maken. Zo is er ALOC's bedrijfspagina op Facebook, leef ik in die contreien ook als privé-persoon, en kun je ALOC-en-ik-in-ene via Twitter bereiken. Verder heb ik een Nederlandse website over de theorie van positieve desintegratie leven ingeblazen. Je bent welkom daar een kijkje te nemen én om mee te schrijven, mocht je hier oor naar hebben.

Wil je meer weten over mijn studieachtergrond, vorige werkgevers en loopbaandynamiek, dan is mijn LinkedIn-profiel de de uitverkoren verzamelplaats voor kennismaking met de wegen die zowel naar Rome als naar ALOC hebben geleid.

Ik studeerde Italiaans, leefde op via de studie van literatuur, flirtte met vele filosofen, werd verliefd op Dabrowski('s theorie van positieve desintegratie) via een datingsite en herkende ervaringen vijfvoudig in de overexcitabilities (“Noem mij maar Lot want Té ben ik toch al”, zei ik als puber al tegen mijn vader). Bewust zingevend ervoer ik opnieuw vrede en vreugde via een persoonlijk transformatie, ook gekarakteriseerd door innerlijke conflicten, eetstoornissen, verslavingsgevoeligheid en angst voor vertrouwen.

Nu, kan ik gegrond en bejubelend delen, ben ik vertrouwd geraakt met des levens dynamiek en mijn persoonlijke intensiteiten, voldoende om met immer voortlevende avontuurzin nieuwe creatieve projecten op te pakken en anderen te begeleiden in hun proces. Bovenal word ik omringd door lieve vrienden en familie, ongebreidelde waardering en een tot wasdom komend besef dat ik meer niet dan wel weet.

Rest mij nog een ontspannen associatie van bijvoeglijke naamwoorden die trefzeker een talig aura om mijn persona, zowel ervaringsgericht, stereotypisch als waarachtig, vormen; betrokken, eigenwijs, liefdevol, moedig, creatief, saillant, ongrijpbaar, aandachtig, afgeleid, bemoedigend, gewetensvol, overvloedig, sensitief, deskundig, enthousiast, onzeker, impulsief, vertrouwensvol, nieuwsgierig, verantwoordelijk, volledig.

Ironisch genoeg, leert het proces van persoonlijke ontwikkeling mij steeds meer dat fijn leven veelal niet om 'mezelf' gaat en dat een mens alles is wat een mens níet is. Welke kant gaat dit op?! bevraag ik met een vertroostende glimlach.

Ik sluit graag af met een stevige handdruk zoals ik deze met name op papier deel, en een oprechte blik die ik graag voor een daadwerkelijke ontmoeting bewaar,

Lotte

 

Afbeelding verwijderd.