Persoonlijke ontwikkeling

Hoi! *Een vriendelijke glimlach*

Sinds 2010 verbind ik, Lotte, mij als levenscoach. Veelal werk ik samen met begaafd-sensitieve personen (9 - 99), met een opmerkzaam zelfbewustzijn, die bevragend, zelfstandig denkend en intens door het leven gaan, en zo af en toe en in sommige perioden meer frequent worstelen met innerlijke conflicten of uitdagingen op relationeel, werkgerelateerd en existentieel vlak. Vaak werken we samen in een coachingstraject (gemiddeld zo'n 5 sessies), maar het komt ook regelmatig voor dat we slechts 1 of 2 sessies contact hebben.

In de coaching word je flink en verfrissend gestimuleerd tot bewustwording en (de herkenning van) psychologische groei. Je wordt ook uitgenodigd tot speelse ontspanning en ongedwongen Zijn, vaak een herinnering aan vrijelijk voelende gemoedstoestanden.

Wat we daarnaast concreet doen, afhankelijk van je groeibehoeften;

We onderzoeken en doorvoelen levensvragen, we duiden persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis, toetsen theorie en ideeën aan de praktijk en levendige ervaring van bewustwording als continu proces, stimuleren de vervulling van existentiële behoeften via werkzaamheden, erkennen sensitiviteiten, hebben zelf-spiegelend oog voor intensiteiten bij begaafdheid, onderzoeken hoe zorgvuldig om te gaan met relaties en assertief, (bege)leidend met samenwerking, en bemoedigen de expressie van creatief talent via concrete projecten. Samengevat: intens-durven-leven staat centraal. Dat is zingeving!

In het contact en buiten de sessies om wordt gewerkt met afstemming, spiegeling, lichaamsbewustzijn, creatieve oefeningen, bibliotherapie, (de opbouw van) vertrouwen en wat zich als vitaal signaal van Leven aandient in het moment. Soms werken we gericht met de concepten en perspectieven uit de positieve desintegratie theorie. Eventueel stemmen we een traject specifiek op je professionele ontwikkeldoelen af.

Het is een schoonheid om (tijdelijk) met een medemens mee te mogen bewegen in zijn of haar persoonlijke ontwikkelingen!

Mocht je ook graag eens in gesprek gaan om te ervaren of en hoe een coachingstraject (of een een-,  tweemalige sessie) van waarde kan zijn, dan ben je van harte welkom. Op de pagina testimonials tref je bevindingen en bevoelingen van personen die een traject gevolgd hebben. Zoals:

"Lotte weet met haar fijngevoeligheid en heldere geest bijna ongemerkt iets bij je in beweging te zetten, zorgt dat het vanbinnen weer gaat stromen, dat je gevoed wordt met nieuwe inspiratie en verfrissende ideeën. Ze is integer, invoelend en behoudt het overzicht. Lotte spiegelt, reflecteert, geeft creatieve oefeningen en reikt je theoretische achtergronden aan. Het is heerlijk samenwerken met Lotte (Dorothé Huijsmans)."

Doorgaans woon en werk ik in Amersfoort. Eventueel spreken we op (digitale) locatie af of maken we een prettige wandeling in de verfrissende buitenlucht.

Voor de coaching hanteer ik de volgende tarieven per uur: 

Particulieren : 115 euro (inclusief BTW)

Zakelijk :  135 euro (exclusief BTW)

Coachingstrajecten, lezingen of workshops-op-locatie stemmen we op maat, levensbehoefte en na een uitgebreide kennismaking af, inclusief een passende tarifering.

Ik ben bereikbaar via lotte@alotofcomplexity.com of 06 12 22 42 45.

Warme groeten,

Lotte