Professionele ontwikkeling

Lotte verzorgt coachingstrajecten en andere werkvormen voor personen die in hun professionele bezigheden graag zelfbewust, waardengedreven en compassievol ontwikkelen. Onderstaand tref je de mogelijkheden, de werkvormen worden altijd op maat c.q. groeibehoefte gemaakt.

Neem gerust contact op via lotte@alotofcomplexity.com of 06 12 22 42 45 voor overleg over een mogelijke samenwerking.

 

Coachingstraject

In een coachingstraject onderzoeken we je diepere waarden, worden we bewust hoe deze waarden samenhangen met innerlijke conflicten, uitdagingen op verschillende levensgebieden en je ondernemingen, trainen we geest en lichaam om zorgzaam en assertief met spanningen om te gaan, gaan we sensitief om met het belang van relaties en samenwerking en (h)erkennen we creatieve talenten, ook hoe deze praktisch in te zetten voor de serieuze en speelse verwerkelijking van diepere waarden.

Op werkgebied durf je jezelf meer te laten zien, je herkent omgevingen die je groeidoelen passen, durft anderen te enthousiasmeren voor je projecten en hun talenten, voelt je meer geïnspireerd om met getoetste mensenkennis (vooraleer zelfkennis) samen te werken en/of je onderneming zichtbaar te ontwikkelen. Ook kan het zijn dat je met toegenomen zachtmoedigheid en daadkrachtige scherpzinnigheid je eigen kwetsbaarheden als kracht durft in te zetten; als leidinggevende, als eenmanszaak of bijvoorbeeld als onderwijzer. De invloed en levendigheid van emoties op de werkvloer komt vaak als bewustwording aanbod, alsmede de existentiële behoeften die werk kan vervullen: identiteit, authenticiteit, verbinding en zingeving. Je wordt in een coachingstraject uitgedaagd om intens te durven leven. Op een wijze die jou gevoelsmatig past, in contact met je omgeving geleefd wordt en in je werkzaamheden voelbaar verrijkend is.

De trajecten duren doorgaans een half tot driekwart jaar, soms ook 1 a 2 sessies. We werken met zelfreflectie, creatieve oefeningen, vele bronnen uit de psychologie en filosofie en duurzame bibliotherapie.

Interesse naar de mogelijkheden? Mail graag naar lotte@alotofcomplexity.com of bel 06 12 22 42 45.

Supervisie en intervisie

Als psychologisch of pedagogisch begeleider heb je met enige regelmaat behoefte aan heldere, verhelderende spiegeling. Samen met Lotte bevraag je gevoelige ervaringen die je als begeleider op hebt gedaan, onderzoek je hoe hier wijs en met inzicht betekenis aan te geven, en oefen je praktisch met het kundig en betrokken omgaan met uitdagende situaties in de begeleiding. Via de supervisie herinner je op een ongedwongen maar wel doortastende manier waarom je het werk zo mooi en waardevol vindt, en ook hoe je eigen kwetsbaarheden hierin juist een katalysator en kracht mogen zijn. Een sessie betreft natuurlijk jouw ervaringen en in algemene zin staat bewustwording van de processen die je begeleidt en bent, centraal. Neem bij interesse naar een sessie graag contact op, dan overleggen we via mail of telefonisch de behoeften en opties. Welkom!

Ook verzorgt Lotte samen met een groep enthousiaste begeleiders regelmatig intervisiegroepen. Begeleiders komen samen vanuit hun waardering van de positieve desintegratie theorie en overlap in hun werkvelden en waarden. Zou je graag eens deelnemen aan een intervisiegroep? Neem graag contact op via lotte@alotofcomplexity.com.

Groepssessies

Naast studiedagen (die tevens waardevol zijn voor professionele ontwikkeling), verzorgt Lotte op aanvraag groepssessies rondom thema's als: emotionele ontwikkeling, zingeving, levenskunst, hoogbegaafdheid en intensiteit of de theorie van positieve desintegratie. Een groep van gemiddeld 6 tot 8 professionals komt samen om via zelfreflectie, theorie, kunst en onderlinge spiegeling te leren over het gekozen thema en hoe dit thema leeft in hun professie en bewustzijn. De sessie duurt doorgaans 4 tot 6 uur en kan op locatie of in Amersfoort verzorgd worden.

Lijkt het je zinvol om met collega's zo'n middag te delen? Jullie worden geïnspireerd te denken tot waar het voelen reikt en te voelen tot waar het denken reikt. Oftewel, het zal een intensieve, zeker waarde(n)volle dag worden, die zowel onderling verbindend is als dat het eigen thema's in psychologische ontwikkeling positief-stimulerend herkenbaar maakt. De sessie voedt daarnaast je praktische omgang met dagdagelijkse en existentiële uitdagingen op emotioneel en relationeel vlak.

Wees welkom je wensen via lotte@alotofcomplexity.com te delen, Lotte denkt graag mee over de intenties tot en de opzet en organisatie van de groepssessie.

Positieve desintegratie en begaafdheid

Sinds 2010 heeft Lotte zich gespecialiseerd in positieve desintegratie. Daarbij is begripsvorming en begeleiding van intensiteit bij begaafdheid een belangrijk aspect.

Werk je als begeleider van hoogbegaafde personen (0 - 100) en zou je graag onderzoeken hoe Dabrowski's visie van meerwaarde is voor jouw begeleidingspraktijk (of onderwijs, onderzoek..)? Wees welkom om contact met Lotte op te nemen voor overleg van de verdiepingsmogelijkheden: lotte@lotofcomplexity.com.

Lotte werkt tevens als docent-trainer tevens samen met o.a. Novilo Talentbegeleiding en de School of Thinking (Vrije Universiteit Brussel). Met liefde en kunde verzorgt ze op aanvraag colleges, lezingen of cursussen!