Leren over positieve desintegratie?

Sinds 2010 verzorgt Lotte van Lith op internationaal niveau verdieping in positieve desintegratie.  Ze ervoer een grote klik met de humanistische begripswijze van Dabrowski (de bedenker van de theorie) en heeft zich via uitgebreide studie en een eigenzinnige benaderwijze gespecialiseerd. In 2016 ontving Lotte de Mensa Fonds Awards voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van hoogbegaafd talent.

Leer je graag meer over Dabrowski's visie op psychologische ontwikkeling, gaat je interesse specifiek uit naar overprikkelbaarheden of onderzoek je graag hoe de theorie van positieve desintegratie van meerwaarde is in professionele werkzaamheden (als coach, trainer, leerkracht, beleidskundige,...)?

Onderstaand tref je de verdiepingsmogelijkheden. Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg tot een werkvorm-op-maat te komen. Neem daartoe graag contact op via lotte@alotofcomplexity.com of 06 12 22 42 45.

1-op-1 sessie

In een intensieve sessie exploreren we geëngageerd hoe je persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis in het licht van positieve desintegratie begrepen kan worden en aan meergelaagde betekenis wint. Na de sessie ontvang je een uitgebreide reflectie op de thematiek die we besproken en de ervaringen die we bespiegeld hebben. Bij behoefte ontvang je tevens persoonlijk relevante leestips. De sessie duurt doorgaans zo'n drie uur, maar de precieze opmaak is afhankelijk van je behoeften en interessegebieden. De sessie stimuleert een positief-stimulerende, als in ontwikkelgerichte kijk op je persoonlijke ontwikkeling, we hebben scherpzinnig en fijngevoelig oog voor de groeipotentie van innerlijke conflicten en wenden kennis en ervaring van positieve desintegratie veelvuldig aan ter inspirerende groeikracht.

"Als je echt iets wilt weten over Dabrowski en bijvoorbeeld de overexcitabilities, dan moet je bij Lotte zijn. Je komt erachter welke diepgang echt achter de theorie van Dabrowski zit en de diepgang die je met Lotte kan vinden. Zij is een fijne, sensitieve en slimme vrouw. Ze volgt jou in je (ontwikkelings)proces wat jij nodig hebt om een stap verder te komen of wat je wilt weten. Ze luistert ook echt en geeft veel kennis. Het is soms complex wat ze vertelt en dat vraagt om even stilte of nog een extra vraag stellen. Ze staat hier voor open met begrip en zonder oordeel. Heel fijn om te mogen luisteren naar haar expertise! (Sonja Morbe, begaafdheidsdeskundige)"

Lezing

Lotte heeft al meer dan honderd lezingen mogen verzorgen over positieve desintegratie, intensiteit van beleving  en emotionele ontwikkeling. Een lezing geeft een kundige, creatieve en enthousiasmerende introductie op Dabrowski's theorie of er wordt ingegaan op een aanverwant, specifiek thema (zoals de meerwaarde van Dabrowski's theorie voor psychologische of pedagogische begeleiding, de zingeving van groeipijnen of de rol van emoties in een creatief, levenskunstig proces).

"Lotte heeft een lezing verzorgd op CSG Het Noordik voor 150 ouders, leerkrachten en coaches. Vanuit eigen ervaring, intens en doorleefd, bracht ze de Positieve Desintegratie Theorie van Dabrowski naar de aanwezigen. In ruim twee uur gaf ze inzichten en toepassingen door die in een muisstille schoolaula dankbaar werden ontvangen. Vol indrukken, indrukwekkend (Bert Sierink)."

Verdiepingsmodule

In een groep van maximaal 12 personen komen we op vijf zaterdagen in een jaar samen om te leren over onze eigen positieve desintegratie processen. We leren intensief om op een ontwikkelgerichte wijze betekenis te geven aan conflicten, kijken niet-problematiserend naar des levens uitdagingen en herkennen de groeikransen in groeipijnen. Aan de hand van reflectie, creatieve oefeningen, kunst en onderlinge spiegeling worden we geïnspireerd om daadwerkelijk naar diepere waarden te leven.

De theorie van positieve desintegratie vormt een belangrijke, maar niet enige inspiratiebron. Je leert veelvuldig over Dabrowski's theorie, we hebben vooral ook aandacht voor het proces van psychologische ontwikkeling dat hij heeft onderzocht en beschreven, en we raadplegen veel andere bronnen in de psychologie en filosofie.

Hoor je graag meer over deze module, ben je geïnteresseerd in deelname en ontvang je graag nadere informatie? Neem graag contact op via lotte@alotofcomplexity.com.

"Bij Lotte heb ik een persoonlijke verdiepingssessie, en daarna ook de verdiepingsmodule positieve desintegratie gevolgd. Nadat ik op haar website voor het eerst las over deze persoonlijkheidsleer, was ik onmiddelijk geboeid. Ik herkende het intense proces waar ik al jaren inzit, maar waar ik niet altijd woorden aan kan geven. Dat ik mijn proces opeens in een kader kon plaatsen, en van het idee dat er ook andere mensen zijn die hetzelfde ervaren, werd ik erg enthousiast. Tijdens de persoonlijke sessie en de groepssessies deed ik aan zelfonderzoek, zelfreflectie en zelfcoaching, en was er waardevolle uitwisseling op dat gebied tussen de deelnemers. Ook leerde ik hoe ik dezelfde technieken en wijsheden kon inzetten in mijn eigen begeleidingspraktijk als stemcoach. Dit alles onder de zeer betrokken begeleiding van Lotte, die liefdevol spiegelt en je uitdaagt om nét nog even wat dieper te kijken naar wat er écht speelt in je belevingswereld. Ze doet dit intuïtief en met veel fijngevoeligheid, gestoeld op een stevige theoretische basis en ondersteund met heel veel kennis. Dat Lotte het niet schuwt om soms kwetsbare episodes uit haar eigen leven te delen, draagt bij aan een veilige, vertrouwde en gelijkwaardige sfeer waarin ik me uitgenodigd voelde om persoonlijke ervaringen te delen. De originele manier waarop ze het proces van persoonlijke ontwikkeling daarnaast ook nog illustreert aan de hand van literatuur, video, muziek en creatieve opdrachten, maakte de sessies iedere keer weer tot een feestje waar ik van tevoren naar uitkeek, en bruisend van de inspiratie weer van terugkeerde (Laura Stavinoha, stemcoach)."

Workshop

In een workshop op maat leren we gevoels - en reflectiegewijs onszelf en persoonlijke ontwikkeling begrijpen als zijnde potentieel positief desintegratieve processen. We waarderen de intensiteit van emotioneel beleven aan de hand van persoonlijke voorbeelden, herkennen groeikansen in innerlijke conflicten en raken vertrouwd met Dabrowski's ontwikkelingsgerichte kijk op psychologische groei.

De workshop kan tevens specifiek gericht worden op hoogbegaafdheid, waarbij we de relevantie van positieve desintegratie bij het begrip en de begeleiding van begaafdheid centraal stellen.

De workshop kan daarnaast een vervolg bieden: ben je al wat meer bekend met de positieve desintegratie theorie en zou je graag bij specifieke concepten stilstaan of bepaalde processen in ontwikkeling belichten (zoals de relatie tussen hechting en positieve desintegratie processen of ingrijpende levensgebeurtenissen en de groei die Dabrowski uit een heeft gezet), dan maken we een verdiepingsworkshop op maat. Neem graag contact op via lotte@alotofcomplexity.com voor een overleg over de opties.

"Intensiteit, complexiteit, positieve desintegratie, … daarmee kom je terecht op het niveau van de dieperliggende persoonlijkheid. Net op dat niveau echt impactvolle leerervaringen vinden, is niet zo evident. In die zoektocht kwam ik bij Lotte terecht. Zij hanteert verfrissende formats met spel en interactie-elementen, die zorgen voor zowel diepgaande leermomenten als een fijne groepsdynamiek. Veel ruimte voor participatie in combinatie met haar talent om relevante en tegelijk onverwachte dwarsverbanden te leggen, zorgen voor een grote vloed aan inzichten. Een mooi totaalverhaal, geïllustreerd met de prachtige beelden, wordt gebracht vanuit een op groei gerichte mindset met veel energie. De eigen ervaringen, authentiek en kwetsbaar, geschakeerd met een leuke portie humor maken het geheel af (Joris van Droogenbroeck)."

Alle werkvormen kunnen in company, op locatie en afgestemd op specifieke wensen verzorgd worden.