Webinars

Tijdstip activiteit

De aankomende periode staan er een aantal creatieve en energiek verbonden webinars op het programma. Welkom!

Begaafdheid, Hechting en Emotionele Ontwikkeling

Zaterdag 24 oktober óf Zaterdag 13 maart

09:30 – 13:00

Aandacht voor begaafdheid gaat vaak samen met aandacht voor een ervaring van 'anders-zijn'. Ook wordt het grote belang van contact met "like minded" of ontwikkelingsgelijken vaak benoemd. In het verlengde van deze gemeenplaatsen is het inzichtelijk om aandacht te hebben voor het thema hechting, de opbouw van duurzame, affectieve relaties met dierbaren (en al wat deze hechting symboliseert). Zowel in generieke zin is dit een veelzeggend thema - hoe hechten mensen zich sociaal en emotioneel? - als begaafdheidsspecifiek: welke uitdagingen en potentialen komen begaafde personen zoal tegen in hun levenslange beleving en ontwikkeling van hechting? Tijdens dit webinar bestuderen we alom erkende en meer recent geformuleerde inzichten rondom hechting. Zo verkrijgen we stevig zicht op of we herinneren ons waarom en hoe hechting zo'n vitaal aspect van sociale en emotionele ontwikkeling betreft. Daarnaast geven we aan de hand van anekdotes, onderzoek en praktijkervaring aandacht aan begaafdheidsspecifieke vraagstukken. We zien onder andere hoe de uiting van begaafdheid door hechtingsstijlen beïnvloed wordt, welke kwetsbaarheden hierbij kunnen spelen, maar ook hoe begaafdheid een gedrevenheid kan voeden om duurzame of scheppende verbindingen aan te gaan, desondanks en dankzij de alledaagse en existentiële conflicten die hiermee samen kunnen gaan. Deelnemers ontvangen nadien een referentielijst voor verdere studie.

Begaafdheid-in-Ontwikkeling

Zaterdag 7 november 09:30 – 13:00

Dit webinar is interessant voor wie een transitie in persoonlijke ontwikkeling ervaart en actuele vragen en ervaringen heeft die aan de creatief geïllustreerde theorie en ruime praktijkervaring gespiegeld kunnen worden. Evengoed is het webinar boeiend voor wie als psychologisch en pedagogisch begeleider werkt en graag meer leert over positieve desintegratie en begaafdheid-in-ontwikkeling.

Wat komt zoal voorbij?

> een inspirerend overzicht van en inzicht in het proces positieve desintegratie

> overprikkelbaarheid als kwaliteit en bij kwetsbaarheid

> sensitief oog hebben voor veiligheids - én groeibehoeften

> existentiële bevraging: Wie ben ik en wie kan ik zijn?

> Welke waarden heb ik, wat is zingeving? Hoe verhouden grote, gewichtige waarden zich tot de dagdagelijkse praktijk?

> oefeningen om zelf-reflectief mee aan de slag te gaan - ook waardevol in de begeleidingspraktijk.

Begaafde Vrouw

Zaterdag 20 februari 09:30 – 13:00

In dit webinar hebben we aandacht voor persoonlijke en professionele uitdagingen van begaafde vrouwen. We bevragen ook wat "De Vrouw" zoal in de geschiedenis en als mythe heeft betekend en onderscheiden systemische invloeden op de ontwikkeling van begaafde vrouwen. Ook hebben we oog voor innerlijke conflicten, spiegelen we levenservaring en gedachtestromen aan ideeën van filosofen en intieme zelfreflecties. Inspirerende vrouwen komen aan woord, wat leren zij ons over begaafd vrouw-zijn en het aanwenden van kwaliteiten voor persoonlijke groei? Ook stellen we op scherp wie of wat de échte, échte, échte impostor is....Nadien ontvang je een referentielijst met inspirerend studiemateriaal.

Creativiteit en Emotionele Ontwikkeling

Woensdag 23 december

09:30 – 13:00

Welke emoties kom je zoal tegen in een creatief proces? Hoe hangen deze emoties samen met kwetsbaarheden, (overgangs)fasen en ontwikkelingen in een creatief proces? Welke stimulerende rol kan creativiteit in emotionele ontwikkeling spelen? Hoe is emotionele ontwikkeling zelf als een creatief proces? Hoe ververs je creatielust en koester je ontwikkeling van jezelf of iemand die je begeleidt op dit vlak? Inclusief leessuggesties, creatieve illustraties en veel inspiratie.  Nadien ontvang je een uitgebreide literatuurlijst.

Praktische Informatie

Deelname aan een webinar kost 55 euro inclusief BTW ( nota bene: tenzij reeds betaald via reservering van deelname aan een studiedag). Uiteraard houden we tussentijdse pauzes. Nadien ontvang je een uitgebreide literatuurlijst. Nota bene: houd bij elke webinar graag een pen en papier bij de hand.

Aanmelden kan via lotte@alotofcomplexity.com. Na aanmelding ontvang je de inloggegevens.

Een virtueel, hopelijk ook actueel welkom!